ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№530 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №8 по вул. Бульвар Дніпровський м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від  19 червня 2019 року №452 «Про списання багатоквартирного житлового будинку №8  по вул. Бульвар Дніпровський», розглянувши акт на списання  багатоквартирного житлового будинку №8 по вул. Бульвар Дніпровський  м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт  2012»

виконавчий комітет вирішив

1. Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосвіт  2012» багатоквартирного  будинку №8 по вул. Бульвар Дніпровський,  загальною площею – 3961,1 кв.м, первісною  вартістю – 4792153,90 грн. (чотири мільйони сімсот дев’яносто дві тисячі сто п’ятдесят три гривні  90 коп.), залишковою вартістю-739971,62 грн. (сімсот тридцять дев'ять  тисяч дев’ятсот сімдесят одна гривні 62  коп.),  знос - 4052182,28 грн. (чотири мільйони п’ятдесят дві  тисячі сто вісімдесят дві гривні 28 коп).

2. Комунальному підприємству «Житлосвіт 2012»:

2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;

2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати  ОСББ «Дніпровський Дім-8» ;

2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію,  пов’язану з вищевказаним будинком;

2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 8 по вул. Бульвар Дніпровський  з 01 травня 2019 року;

2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.

3. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку №8 по вул. Бульвар Дніпровський вважається закінченою.

4. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Міський голова   В. Козярчук