ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№532 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №2 по вул. Ювілейна м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від  19 червня 2019 року №457 «Про списання багатоквартирного житлового будинку №2 по вул. Ювілейна», розглянувши акт на списання  багатоквартирного житлового  будинку №2 по вул. Ювілейна м. Світловодськ з балансу  комунального підприємства «Житлосвіт  2012»

виконавчий комітет вирішив

1. Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосвіт  2012» багатоквартирного  будинку №2 по вул. Ювілейна, загальною площею – 4486,2 кв.м, первісною вартістю – 9447703,18 грн. (дев'ять мільйонів чотириста сорок сім тисяч сімсот три гривні 18 коп.), залишковою вартістю – 2644400,57 грн. (два  мільйони  шістсот сорок чотири  тисячі чотириста  гривень 57 коп.),  знос – 6803302,61 грн. (шість мільйонів вісімсот три тисячі триста дві  гривні  61 коп.).

2. Комунальному підприємству «Житлосвіт 2012»:

2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;

2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати  ОСББ «НАШ ДІМ 2019»;

2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію,  пов’язану з вищевказаним будинком;

2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 2 по вул. Ювілейна з 01 червня 2019 року;

2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.

3. Визначити управління житлово–комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської балансоутримувачем окремих квартир, які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному будинку № 2 по вул. Ювілейна, а саме: квартира № 21 загальною площею 45,8 кв.м, №41 загальною площею 43,8 кв.м, №73 загальною площею 46,0 кв.м, №76 загальною площею 45,0 кв.м.

4. КП «Житлосвіт 2012» передати, відповідно до вимог чинного законодавства, а управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради прийняти на баланс квартири, які не перебувають у приватній та/або державній власності у багатоквартирному будинку № 2 по вул. Ювілейна:

- квартира № 21 загальною площею 45,8 кв.м, первісна вартість 96452,41 грн. (дев’яносто шість тисяч чотириста п’ятдесят дві  гривні  41 коп.), залишкова вартість 26996,91 грн. (двадцять шість тисяч дев’ятсот дев’яносто шість гривень 91 коп.), знос 69455,50 грн. (шістдесят дев'ять тисяч чотириста п’ятдесят п’ять гривень 50коп.).

- квартира № 41  загальною площею 43,8 кв.м., первісна вартість 92240,52 грн. (дев’яносто дві  тисячі двісті сорок гривень 52 коп.), залишкова вартість 25818,01 грн. (двадцять п’ять тисяч вісімсот вісімнадцять гривень 01 коп.), знос 66422,51 грн. (шістдесят шість тисяч чотириста двадцять дві  гривні 51 коп.).

- квартира   № 73 загальною площею 46,0 кв.м, первісна вартість 96873,60 грн. (дев’яносто шість тисяч вісімсот сімдесят три гривні 60 коп.), залишкова вартість 27114,80 грн. (двадцять сім тисяч сто чотирнадцять гривень 80 коп.), знос 69758,80 грн. (шістдесят дев'ять тисяч сімсот п’ятдесят вісім гривень 80 коп.).

- квартира   № 76 загальною площею 45,0 кв.м, первісна вартість 94767,66 грн. (дев’яносто чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 66 коп.), залишкова вартість 26525,35 грн. (двадцять шість тисяч п’ятсот двадцять п'ять гривень 35 коп.), знос 68242,31 грн. (шістдесят вісім тисяч  двісті сорок дві  гривні 31 коп.).

- комунальне приміщення загальною площею 499,4   кв.м, первісна вартість 1051710,43 грн. (один мільйон п’ятдесят одна тисяча сімсот десять гривень 43 коп.), залишкова вартість 294372,33  грн. ( двісті дев’яносто чотири тисячі   триста сімдесят дві гривні  33  коп.), знос 757338,10 грн. (сімсот п’ятдесят сім тисяч триста тридцять вісім  гривень 10 коп.).

5. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 2 по вул. Ювілейна вважається закінченою.

6. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Міський голова  В.Козярчук