ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№534 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №58 по вул. Приморська м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від  19 червня 2019 року №456 «Про списання багатоквартирного житлового будинку №58 по вул. Приморська», розглянувши акт на списання  багатоквартирного житлового  будинку №58 по вул. Приморська м Світловодськ з балансу  комунального підприємства «Житлосвіт  2012»

виконавчий комітет вирішив

1. Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосвіт  2012» багатоквартирного  будинку №58 по вул. Приморська,  загальною площею – 4709,0 кв.м, первісною  вартістю – 5322309, 78 грн. (п’ять мільйонів триста двадцять дві тисячі триста дев’ять гривень 78 коп.), залишковою вартістю – 850869,86 грн. (вісімсот п’ятдесят  тисяч вісімсот шістдесят дев’ять  гривень 86 коп.), знос – 4471439,92 грн. (чотири мільйони чотириста сімдесят одна тисяча чотириста тридцять дев’ять гривень 92 коп).

2. Комунальному підприємству «Житлосвіт 2012»:

2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;

2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати  ОСББ «Ошатний-58»;

2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію,  пов’язану з вищевказаним будинком;

2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 58 по вул. Приморська  з 01 червня 2019 року;

2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.

3. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку №58 по вул. Приморська вважається закінченою.

4. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Міський голова   В. Козярчук