ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№542 “Про заходи щодо організації роботи по складанню проекту бюджету Світловодської міської територіальної громади на 2021 рік “

З метою забезпечення своєчасного складання проекту бюджету Світловодської міської територіальної громади на 2021 рік, керуючись ст.ст. 21, 75, 76 Бюджетного кодексу України,  ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», враховуючи лист Міністерства фінансів України 13.08.2020 року № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік», проектом Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік» схваленому на засіданні Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 року та поданому до Верховної Ради України (реєстраційний №4000 від 14.09.2020 року), розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 29.09.2020 року № 617-р «Про заходи щодо організації роботи із складання проектів місцевих бюджетів області на 2021 рік»:

Виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Зобов’язати структурні підрозділи виконавчого комітету – головних розпорядників бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, здійснити складання проекту бюджету Світловодської міської територіальної громади на 2021 рік із застосуванням програмно-цільового методу, ґрунтуючись на положеннях Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Бюджетного та Податкового кодексів України, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України у 2021-2023 роках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", прогнозних показників економічного і соціального розвитку території Світловодської міської громади на 2021 рік, показників міжбюджетних трансфертів, визначених у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та доведених Міністерством фінансів України особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік.

2. Під час формування проекту бюджету територіальної громади на 2021 рік, з метою збалансування його показників, раціонального та результативного використання бюджетних коштів, підвищення ефективності управління бюджетними коштами, якісного надання  гарантованих послуг:

- забезпечити формування дохідної частини бюджету територіальної громади на 2021 рік на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку Світловодської міської громади, реальної податкової бази та тенденцій наповнення бюджету територіальної громади;

- визначити пріоритетні напрями діяльності для забезпечення виконання своїх основних функцій та здійснити першочергове їх забезпечення фінансовими ресурсами;

- здійснити оптимізацію витрат головних розпорядників бюджетних коштів бюджету територіальної громади шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;

- забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами;

- передбачити видатки на здійснення заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності та енергозбереження, зменшення споживання енергоресурсів в бюджетній сфері;

- вжити заходи щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів та діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, інших галузей бюджетної сфери та житлово-комунального господарства;

- забезпечити обґрунтовані розрахунки за кожним кодом економічної класифікації видатків, відповідність проекту видатків вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів, досягнення максимальних результатів при мінімальних затратах, впорядкування фінансових зобов’язань з реальними можливостями бюджету територіальної громади;

- не допускати включення до проекту бюджету на 2021 рік видатків на програми, у разі їх не затвердження чи не пролонгації на 2021 рік органом місцевого самоврядування в установленому порядку;

- забезпечити співпрацю структурних підрозділів виконавчого комітету Світловодської міської ради, з питань формування бюджету Світловодської міської територіальної громади, із відповідними територіями, на базі яких буде утворена нова територіальна громада – Власівська селищна рада, Великоскельовська, Миронівська, Озерська та Павлівська сільськими радами, а також із структурними підрозділами Світловодської районної ради;

- для вирішення нагальних питань соціально-економічного розвитку території поряд з використанням бюджетних коштів проводити більш активну роботу, в межах чинного законодавства, щодо залучення коштів міжнародної допомоги, забезпечувати при цьому необхідні обсяги співфінансування з бюджету територіальної громади;

- підвищити якість та ефективність видатків бюджету розвитку територіальної громади шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів та програм, насамперед на продовження та завершення розпочатих у попередні роки, та на здійснення невідкладних капітальних видатків бюджетних установ;

- у разі внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України забезпечити перегляд та приведення розрахунків до проекту бюджету Світловодської міської територіальної громади на 2021 рік у відповідність до чинного законодавства.

3. Продовжити застосування у 2021 році в бюджеті Світловодської міської територіальної громади програмно-цільового методу бюджетування з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів.

4. Затвердити план організаційних заходів щодо формування і затвердження бюджету Світловодської міської територіальної громади на 2021 рік (додається).

5. Створити робочу групу по організації роботи по складанню проекту бюджету   Світловодської міської територіальної громади на 2021 рік.

6. Зобов’язати керівників структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, головних розпорядників бюджетних коштів та рекомендувати Світловодській ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області забезпечити неухильне виконання заходів.

7. Структурним підрозділам виконавчих органів міської ради та головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади забезпечити надання фінансовому управлінню інформації відповідно до плану організаційних заходів, затвердженим даним рішенням у визначені терміни, а також забезпечити взаємодію з галузевими департаментами щодо врахування потреби Світловодської міської територіальної громади в коштах у показниках Державного бюджету України та обласного бюджету на 2021 рік за відповідними бюджетними програмами.

8. Структурним підрозділам виконавчих органів міської ради забезпечити взаємодію з галузевими департаментами щодо врахування потреби Світловодської міської територіальної громади в коштах у показниках Державного бюджету України та обласного бюджету на 2021 рік за відповідними державними програмами.

9. Управлінню освіти, КНП «Світловодська центральна районна лікарня», КНП «ЦПМСД СМР», управлінню соціального захисту населення, управлінню житлово-комунального господарства забезпечити постійний аналіз розрахункових показників субвенцій з державного і обласного бюджетів на 2021 рік та у разі необхідності надання відповідних пропозицій для узагальнення з метою захисту інтересів Світловодської міської територіальної громади у Кіровоградській обласній державній адміністрації, Кабінеті Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Комітеті Верховної Ради України  з питань бюджету.

10. Фінансовому управлінню про виконання даного рішення інформувати першого заступника голови територіальної громади.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника голови територіальної громади.

Секретар міської ради Ю.Сапянов

Переглянути додатки до рішення