ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№548 “Про внесення змін до рішення міської ради від 08.09.2015 року №1531 «Про структуру, штати виконавчих органів Світловодської міської ради» в частині штатного розпису управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради”

Керуючись п.5 ч.1 ст.26, п.6 ч.4 ст.42, ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування штатної чисельності працюючих в установі та структурування функціональних напрямків діяльності у відповідності з вимогами Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики від 11.05.2004 № 105, Наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 «Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами); в зв’язку з уточнення найменування посад (професій) для  приведення їх у відповідність до вимог Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 №327 (зі змінами), вимог постанови Кабінету Міністрів  України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 441) (Додаток №55)

міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Світловодської міської ради від 08.09.2015 року №1531 «Про структуру, штати виконавчих органів Світловодської міської ради» (зі змінами, внесеними рішеннями міської ради) в частині штатного розпису управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради, а саме:

1.1. Ввести в структуру та штатний розпис управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради посаду - прибиральник службових приміщень – 1 штатна одиниця (код КП 9132,  ЗКППТР 19260)

1.2. Привести у відповідність до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій» найменування посади, змінивши її у штатному розписі, а саме:

-  «Інспектор з технагляду» на «Інспектор», код КП 3439, ЗКППТР  22511.

2 Затвердити структуру та штатний розпис управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради у новій редакції (додаток №1)

3. Передбачити додаткові видатки на оплату праці цієї штатної одиниці.

4. Зміни до структури і штатів управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради вводяться в дію з дня оприлюднення даного рішення.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, місцевого господарства та інфраструктури.

Секретар Світловодської міської ради Юрій САПЯНОВ