ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№556 «Про перерозподіл кошторисних призначень управління освіти»

Керуючись ст.53,140,143 Конституції України, підпунктом 2 п. ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і наданні кредитів з бюджету», відповідно до рекомендацій Департаменту фінансів та листа фінансового управління Світловодської міської ради від 09.07.2019 року №269, -

виконком міської ради вирішив:

1. Погодити перерозподіл видатків шляхом збільшення кошторисних призначень по КПКВК 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти», КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 74184 грн. (кошти державного бюджету – 44510 грн.; кошти міського бюджету на умовах співфінансування – 29674 грн.) за рахунок зменшення кошторисних призначень по КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 74184 грн. (кошти державного бюджету – 44510 грн.; кошти міського бюджету на умовах співфінансування – 29674 грн.).
2. Управлінню освіти виконавчого комітету Світловодської міської ради забезпечити погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 1 цього рішення, постійною комісією міською ради з питань бюджету.
3. Фінансовому управлінню міської ради, після погодження постійною комісією міської ради з питань бюджету зазначеного перерозподілу, внести зміни до розпису міського бюджету в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань І.Щербину.

Міський голова В.Козярчук