ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№568 Про погодження акту на списання багатоквартирного житлового будинку № 2 по вул. Конько в м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосервіс 2012»

З метою забезпечення реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків на самостійне управління житловими будинками керуючись п. п. 1 п «а» ч.1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради від 15.04.2024 року №369 «Про списання багатоквартирного житлового будинку № 2 по вул. Конька м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосервіс 2012», розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку за вищевказаною адресою з балансу комунального підприємства «Житлосервіс 2012»

виконавчий комітет Світловодської міської ради вирішив:

1. Погодити акт на списання з балансу комунального підприємства «Житлосервіс 2012» багатоквартирного будинку № 2 по вул. Конька, загальною площею 419,1 кв. м, первісна (переоцінена) вартість багатоквартирного будинку (його частини) складає -804008,06 грн. (Вісімсот чотири тисячі нуль нуль вісім гривень 06 коп.), знос (амортизація) будинку - 737371,04 грн. (Сімсот тридцять сім тисяч триста сімдесят одна гривня 04 коп.), залишкова вартість - 66636,42 грн. (Шістдесят шість тисяч шістсот тридцять шість гривень 42 коп.);
2. Комунальному підприємству «Житлосервіс 2012»:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку провести відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Конька-2»;
2.3) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. Визначити управління житлово-комунального господарства Світловодської міської ради балансоутримувачем окремих квартир, які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному житловому будинку № 2 по вул. Конька м. Світловодськ та КП «Житлосервіс 2012» передати, відповідно до чинного законодавства, а управлінню житлово-комунального господарства Світловодської міської ради прийняти на баланс:
- квартира № 2 загальною площею 25,3 кв. м, балансова вартість - 48535,92 грн. (Сорок вісім тисяч п’ятсот тридцять п’ять гривень 92 коп.), знос - 44513,25 грн. (Сорок чотири тисячі п’ятсот тринадцять гривень 25 коп.), залишкова вартість - 4022,67 грн. (Чотири тисячі двадцять дві гривні 67 коп.);
- квартира № 2 загальною площею 37,3 кв. м, балансова вартість -71556,91 грн. (Сімдесят одна тисяча п’ятсот п’ятдесят шість гривень 91коп.), знос - 65626,25 грн. (Шістдесят п’ять тисяч шістсот двадцять шість гривень 25 коп.), залишкова вартість -5930,66 грн. (П’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять грн.95 коп.);
- квартира № 4 загальною площею 44,0 кв. м, балансова вартість - 84410,30 грн. (Вісімдесят чотири тисячі чотириста десять грн.30 коп.), знос - 77414,35 грн. (Сімдесят сім тисяч чотириста чотирнадцять грн. 35 коп.), залишкова вартість - 6995,95 грн. (Шість тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять грн.95 коп.);
- квартира № 5 загальною площею 44.7 кв. м, балансова вартість - 85753,19 грн. (Вісімдесят п’ять тисяч сімсот п’ятдесят три гривні 19 коп.), знос - 78645,94 грн. (Сімдесят вісім тисяч шістсот сорок п’ять гривень 94 грн.), залишкова вартість - 7107,25 грн. (Сім тисяч сто сім гривень 25 коп.);
- квартира № 6 загальною площею 62,0 кв. м, балансова вартість - 118941,78 грн. (Сто вісімнадцять тисяч дев’ятсот сорок одна гривня 78 коп.), знос - 109083,85 грн. (Сто дев’ять тисяч нуль вісімдесят три гривні 85 коп.), залишкова вартість - 9857,93 грн. (Дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят сім гривень 93 коп.);
- квартира № 8 загальною площею 44,3 кв. м, балансова вартість - 84985,82 грн. (Вісімдесят чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 82 коп.), знос - 77942,17 грн. (Сімдесят сім тисяч дев’ятсот сорок дві гривні 17 коп.), залишкова вартість - 9857,93 грн. (Дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят сім гривень 93 коп.);
4. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 2 по вул. Конька м. Світловодськ вважається закінченою.
5. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів з питань житлово-комунального господарства, архітектури та будівництва Максима ІЛЬЧЕНКА.

Міський голова Андрій МАЛІЦЬКИЙ