ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№589 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №106 по вул. Героїв України м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 03 вересня 2020 року №444 « Про списання багатоквартирного житлового будинку № 106 по вул. Героїв України , розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку №106 по вул. Героїв України м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

виконавчий комітет вирішив

1. Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012» багатоквартирного будинку №106 по вул. Героїв України, загальною площею – 3875,6 кв.м, первісною вартістю – 7072218,00 грн. (Сім мільйонів сімдесят дві тисячі двісті вісімнадцять гривень 00 коп.), залишковою вартістю - 915406,78 грн. (Дев'ятсот п'ятнадцять тисяч чотириста шість гривень 78 коп.), знос – 6156811,22 грн. (Шість мільйонів сто п’ятдесят шість тисяч вісімсот одинадцять гривень 22 коп.).
2. Комунальному підприємству «Житлосвіт 2012»:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ »Злагода 106»;
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 106 по вул. Героїв України з 01 вересня 2020 року;
2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 106 по вул. Героїв України вважається закінченою.
4. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Шаповала В.В.

Секретар міської ради Ю. САПЯНОВ