ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№590 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №46 по вул. Приморська м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 14 вересня 2020 року №504 «Про списання багатоквартирного житлового будинку № 46 по вул. Приморська, розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку №46 по вул. Приморська м Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012»

виконавчий комітет вирішив

1. Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосвіт 2012» багатоквартирного будинку №46 по вул. Приморська, загальною площею – 2691,5 кв.м, первісною вартістю – 7591623,24 грн. (Сім мільйонів п’ятсот дев’яносто одна тисяча шістсот двадцять три гривні 24 коп.), залишковою вартістю - 2231862,12 грн. (Два мільйони двісті тридцять одна тисячі вісімсот шістдесят дві гривні 12 коп.), знос – 5359761,12 грн. (П'ять мільйонів триста п’ятдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят одна гривня 12 коп.).
2. Комунальному підприємству «Житлосвіт 2012»:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ »Приморський 46»;
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових по квартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 46 по вул. Приморська з 01 жовтня 2020 року;
2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. Визначити управління економіки і розвитку виконавчого комітету Світловодської міської ради балансоутримувачем нежитлових приміщень, які не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване по багатоквартирному будинку № 46 по вул. Приморська, а саме: одне цокольне приміщення загальною площею - 186,0 м2.
4. КП «Житлосвіт 2012» передати, відповідно до вимог чинного законодавства, а управлінню економіки Світловодської міської ради прийняти на баланс нежитлові приміщення, які не перебувають у приватній та/або державній власності у багатоквартирному будинку № 46 по вул. Приморська, а саме:
комунальне приміщення загальна площа 186,0 кв.м. первісною вартістю – 524630,11 грн. (п’ятсот двадцять чотири тисячі шістсот тридцять гривень 11 коп.), залишковою вартістю - 154236,07 грн. (сто п’ятдесят чотири тисячі двісті тридцять шість гривень 07 коп.), знос - 370394,04 грн. (триста сімдесят тисяч триста дев’яносто чотири гривні 04 коп.).
5. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 46 по вул. Приморська вважається закінченою.
6. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Шаповала В.В.

Секретар міської ради Ю. САПЯНОВ