ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№637 “Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Світловодської міської громади на 2021-2025 роки”

З метою запровадження природоохоронних заходів, спрямованих на стабілізацію та поліпшення екологічного стану довкілля, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення безпеки життєдіяльності населення Світловодської міської громади,  відповідно до Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28.01.2019р. № 2697-VІII, постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», керуючись ст.ст. 15, 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»,  ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада вирішила :

1. Затвердити «Програму охорони навколишнього природного середовища Світловодської міської громади  на 2021-2025 роки» (додається).

2. Рекомендувати фінансовому управлінню Світловодської міської ради при формуванні міського бюджету, виходячи з реальних можливостей,  щорічно передбачати кошти на виконання заходів «Програми охорони навколишнього природного середовища Світловодської міської громади на 2021-2025 роки».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва.

Міський голова Андрій  МАЛІЦЬКИЙ 

Переглянути додатки до рішення