ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№678 “Про перерозподіл кошторисних призначень”

Керуючись ст. 53.140.143 Конституції України, пп.6 п.а ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і наданні кредитів з бюджету»,  на підставі листа головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради від 11.12.2020року №1549/01-14 про незабезпеченість препаратами для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, враховуючи багаточисельні звернення громадян та з метою зменшення соціальної напруги – ,

виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Погодити перерозподіл  видатків на загальну суму  490000 грн, в межах кошторисних призначень на 2020рік, по КНП «Світловодська центральна районна лікарня» Світловодської міської ради (КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»), а саме:

-  зменшити видатки по оплаті за енергоносії  та комунальні послуги на 490000грн.

-  збільшити  видатки на 490000грн для  забезпечення препаратами лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет -200000грн; придбання паливо-мастильних матеріалів для доставлення аналізів ПЛР в м.Кропивницький та вогнегасників - 92800грн; повірку медичного обладнання -50000грн; придбання кисню, наркотичних препаратів, медичних рукавичок, фіксажу, рентгенплівки, термопапір - 147200грн.

2. Головному розпоряднику коштів виконавчому комітету Світловодської міської ради та розпоряднику коштів КНП «Світловодська ЦРЛ» СМР забезпечити перерозподіл видатків, передбачених пунктом 1 цього рішення та протоколу постійної комісії Світловодської міською ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва.

3. Фінансовому управлінню міської ради, після погодження постійною комісією міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва зазначеного перерозподілу, внести зміни до розпису міського бюджету в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови.

Міський голова А.МАЛІЦЬКИЙ