ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№680 “Про перерозподіл видатків КНП «ЦПМСД СМР»”

Керуючись ст. 53,140,143 Конституції України, ст. 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. N 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», відповідно до пп 6 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування»

виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Погодити перерозподіл видатків КНП «ЦПМСД СМР»№відповідно плану використання по КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», а саме залишки коштів з міського бюджету по загальному фонду за всіма напрямками в сумі 108782,0 грн. перенести на напрямок «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» для придбання витратних медичних матеріалів для аналізаторів, засобів індивідуального захисту медпрацівникам в період карантину пов’язаного з короно вірусної інфекції та дотримання санепідемрежіму і санітарно-гігієнічного режиму.

№з/п

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

0,00

0,00

0,00

1.1 

Поточні видатки 

0,00

0,00

0,00

 

Нарахування на заробітну плату

-3197,00

0,00

-3197,00

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

-260,00

0,00

-260,00

 

Медикаменти та перев'язувальні  матеріали

108782,00

0,00

108782,00

 

Оплата послуг (крім комунальних)

-2800,00

0,00

-280060,00

 

Оплата теплопостачання

-82081,00

0,00

-82081,00

 

Оплата електроенергії

-20000,00

0,00

-20000,00

 

Оплата інших енергоносіїв

-444,00

0,00

-444,00

1.2 

Капітальні видатки 

0,00

0,00

0,00

1.3 

Надання внутрішніх кредитів 

0,00

0,00

0,00

1.4 

Надання зовнішніх кредитів 

0,00

0,00

0,00

2. Головному розпоряднику коштів виконавчому комітету Світловодської міської ради та одержувачу коштів КНП «ЦПМСД СМР» забезпечити погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 1 цього рішення, постійною комісією міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва.

3. Фінансовому управлінню міської ради, після погодження постійною комісією міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва зазначеного перерозподілу, внести зміни до розпису міського бюджету в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Кореняк В.К..

Міський голова А. МАЛІЦЬКИЙ