ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№689 “Про затвердження Положення про опікунську раду та складу опікунської ради міськвиконкому з питань захисту прав повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки”

Керуючись п.п.3 п.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил опіки та піклування, затвердженими спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680), іншими нормативно-правовими актами з відповідних питань, відповідно до статті 56 Цивільного кодексу України та з метою соціального захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки

виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Світловодської міської ради (додаток 1).

2. Затвердити склад комісії опікунської ради міськвиконкому з питань захисту прав повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (додаток 2).

3. Рішення виконавчого комітету від 13.10.2020 № 565 «Про затвердження складу опікунської ради міськвиконкому з питань захисту прав повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки» вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради з гуманітарних питань Ю. ОРЛОВУ.

Міський голова А.  МАЛІЦЬКИЙ