ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№718 Про затвердження акту на списання багатоквартирного житлового будинку № 2а по вул. Вадима Бойка в м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосервіс 2012»

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 17 липня 2019 року № 522 «Про списання багатоквартирного житлового будинку №2а по вул. Вадима Бойка», розглянувши акт на списання багатоквартирного житлового будинку №2а по вул. Вадима Бойка в м. Світловодськ з балансу комунального підприємства «Житлосервіс 2012»

виконавчий комітет Світловодської міської ради вирішив:

1. Затвердити акт про списання з балансу комунального підприємства «Житлосервіс 2012» багатоквартирного будинку № 2а по вул. Вадима Бойка, загальною площею 5756,9, первісною вартістю 11532093,92 грн. (одинадцять мільйонів п’ятсот тридцять дві тисячі дев’яносто три гривні 92 копійки), залишковою вартістю 1782821,48 грн. (один мільйон сімсот вісімдесят дві тисячі вісімсот двадцять одна гривня 48 копійок), знос 9749272,44 грн. (дев’ять мільйонів сімсот сорок дев’ять тисяч двісті сімдесят дві гривні 44 копійки).
2. Комунальному підприємству «Житлосервіс 2012»:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Магнолія 2А»;
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинках № 2а по вул. Вадима Бойка з 01 липня 2019 року;
2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку № 2а по вул. Вадима Бойка вважається закінченою.
4. Загальному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Міський голова В.Козярчук