ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№8 Про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого

Керуючись пп. 4 п.«а» ч.1 ст. 34 та ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» та на підставі «Положення про порядок надання допомоги на поховання та фінансування деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», затвердженого рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради від 14.05.2023 р. № 166, відповідно до протоколу від 05 січня 2024 року № 1 засідання комісії з питань розгляду звернень громадян щодо надання грошової допомоги на поховання

виконавчий комітет Світловодської міської ради вирішив:

1. Здійснити в установленому порядку фінансування з бюджету Світловодської міської територіальної громади КПКВК 0813242 розділ «Інші видатки» кошти в сумі 4069 грн. 50 коп. (чотири тисячі шістдесят дев’ять грн. 50 коп.) для виплати матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого згідно Додатку.
2. Начальнику управління соціального захисту населення Ірині КОТЕНКО забезпечити цільове використання коштів в межах кошторисних призначень на зазначені виплати.
3. Контроль виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Світловодської міської ради Наталію МОЛЧАНОВУ.
4. Дане рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Міський голова Андрій МАЛІЦЬКИЙ