ВИКОНАВЧИЙ комітет
Рішення

№961 Про затвердження акта на списання багатоквартирного житлового будинку №2а по вул. Магдебурзького права м Світловодськ з балансу управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04. 2016 року №301, рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 21.11.2019 № 884 «Про списання багатоквартирного житлового будинку №2а по вул. Магдебурзького права м. Світловодськ з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради», розглянувши акт на списання багатоквартирного даного житлового будинку з балансу управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради (далі за текстом УЖКГ)

виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити акт про списання з балансу УЖКГ багатоквартирного будинку №2а по вул. Магдебурзького права загальною площею 2873,9 кв.м, первісна (переоцінена) вартість багатоквартирного будинку (його частини) 4 162 688,00 грн. (чотири мільйона сто шістдесят дві тисячі шістсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.); знос (амортизація) будинку станом на 01 грудня 2019 року 2 953 558,00 грн. (два мільйона дев’ятсот п’ятдесят три тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім грн. 00 коп.); залишкова вартість будинку –1 209 130,00 грн. (один мільйон двісті дев’ять тисяч сто тридцять грн. 00 коп.).
2. Управлінню житлово – комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради:
2.1) процедуру списання багатоквартирного житлового будинку завершити відповідно до вимог Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301;
2.2) копію акту про списання багатоквартирного житлового будинку надати ОСББ «Мирне 2019»;
2.3) забезпечити передачу технічної документації, особових поквартирних карток мешканців будинку та іншу наявну документацію пов’язану з вищевказаним будинком;
2.4) припинити обслуговування та нарахування за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території по будинку №2а по вул. Магдебурзького права з 01 грудня 2019 року.
2.5) внести відповідні зміни до обліку житлового та нежитлового фонду.
3. УЖКГ оприбуткувати на баланс квартиру багатоквартирного будинку №2а по вул. Магдебурзького права, яка не перебуває у приватній та/або державній власності, а саме:
квартира №49 – площею 65,0 кв. м, первісна вартість – 94 185,0 грн. (дев’яносто чотири тисячі сто вісімдесят п’ять грн. 00 коп.), знос – 66 820,00 грн. (шістдесят шість тисяч вісімсот двадцять грн. 00 коп.), залишкова вартість – 27 365,00 грн. (двадцять сім тисяч триста шістдесят п’ять грн. 00 коп.).
4. Після затвердження акту про списання, процедура списання багатоквартирного будинку №2а по вул. Магдебурзького права вважається закінченою.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету Світловодської міської на офіційному веб – сайті Світловодської міської ради розмістити інформацію про прийняте рішення.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Перший заступник міського голови Олена БАЛЮК