ВИКОНАВЧИЙ комітет
Проекти рішень

Про затвердження «Правил розміщення зовнішньої реклами на території м. Світловодська»

Виконавець проекту: Управління економіки, ресурсів та розвитку міста Світловодської міської ради

З метою наповнення дохідної частини міського бюджету, керуючись главою 58 Цивільного кодексу України, статтями 283 - 289, 291 Господарського кодексу України, пунктом 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до Закону України «Про рекламу», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067, з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03р. №1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. №308, зі змінами, враховуючи рекомендації та пропозиції Державної регуляторної служби та відповідно до рішення Світловодської міської ради від 22.12.2016 №644 «Про врегулювання порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Світловодську», п. 1 ч. “б” ст. 27, п. 2 ч. “а” ст. 29, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Виконавчий комітет Світловодської міської ради вирішив:

1. Затвердити «Правила розміщення зовнішньої реклами на території м. Світловодська», згідно з додатком 1.
2. Опублікувати дане рішення на офіційній сторінці Світловодської міської ради в мережі Інтернет.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олену Балюк.

Секретар міської ради Юрій САПЯНОВ

Додатки