Новини
Світловодська

Меморандум про співпрацю між державною установою “Фонд енергоефективності” та Світловодською міською радою

Сьогодні відбулася визначна подія для світловодської громади - підписання Меморандуму про співпрацю між державною установою "Фонд енергоефективності" та Світловодською міською радою, яка відбулася в режимі Он-лайн.

Державна установа «Фонд енергоефективності» (далі - Фонд), в особі директора Головатюк-Унгуряну Юлії Володимирівни, яка діє на підставі Статуту державної установи «Фонд енергоефективності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1099 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року № 921), з однієї сторони, та Світловодська міська рада Кіровоградської області (далі - Міська рада), в особі секретаря міської ради Сапянова Юрія Олександровича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Світловодської міської ради щодо його обрання від 14.01.2016 р. № 88, з іншої сторони,

у подальшому іменовані разом «Сторони», усвідомлюючи необхідність встановлення партнерських відносин, координації та об’єднання зусиль щодо підтримки стимулювання заходів із енергоефективності у житловому фонді, з метою налагодження взаємовигідного співробітництва на основі прямих зв’язків, уклали цей Меморандум про таке:

Метою Меморандуму є налагодження тісної співпраці та консолідація зусиль Сторін, які спрямовані на підтримку ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження (далі - заходи з енергоефективності), зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire Європейського Союзу та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.

Предметом Меморандуму є направлена на досягнення його мети спільна діяльність Сторін, що здійснюється у форматі узгодження позицій із ключових питань, підготовки та реалізації спільних заходів, проектів, програм тощо.

Із метою здійснення конструктивного співробітництва Сторони домовились про взаємодію й надання взаємних консультацій без фінансових розрахунків між Сторонами.

Діяльність Сторін не передбачає створення спільного майна та отримання спільного прибутку.

У своїх відносинах Сторони керуються чинним законодавством України і цим Меморандумом.

Цей Меморандум не має на меті обмеження самостійної діяльності Сторін або створення сприятливих (неконкурентних) умов для діяльності окремих господарюючих суб’єктів.

Меморандум.