Інформація
Світловодська

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ МІНІМАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ МІСЯЧНОЇ ОРЕНДИ 1 КВ.М. ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ НЕРУХОМОГО МАЙНА ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА ТЕРИТОРІЇ М.СВІТЛОВОДСЬКА

 

УКРАЇНА

         СВІТЛОВОДСЬКА МІСЬКА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 від  «26»   листопада   2013 р.                                                                                                   № 933

Про затвердження «Методики та визначення мінімальної

вартості місячної оренди 1 кв.м. нерухомого

майна фізичних осіб на території м.Світловодська»

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» від 29.12.2010 № 1253, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 434 від 27.08.2012 «Прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2013 рік», Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 215 від 30.09.1998 «Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання», п.п.170.1.2 ст. 170 Податкового кодексу, відповідно до листа Світловодської ОДПІ від 31.08.2012 № 4255/10/17022, щодо визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб та з метою забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету,

Світловодська міська рада вирішила:

1. Затвердити Методику розрахунку мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м.Світловодська (Додаток).

2. Визначити мінімальну вартість 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна по м.Світловодську на 2014 рік (додається).

3. Встановити, що на наступні роки мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна обчислюється податковими агентами та платниками податку на доходи фізичних осіб самостійно, виходячи з Порядку розрахунку, затвердженого цим рішенням, та прогнозного розміру середньорічних показників опосередкованої вартості житла для Кіровоградської області відповідно до Прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на відповідний рік.

4. Дане рішення підлягає опублікуванню в друкованому органі Світловодської міської ради газеті «Світловодськ вечірній».

5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань місцевого господарства і комунальної власності та з бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                                                    Ю. Котенко

 

 

                                                                                Додаток до рішення  

                                                                                          Світловодської міської ради

                                                                                          від  «26»   листопада   2013 р. № 933

 

М Е Т О Д И К А

розрахунку мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. загальної площі

нерухомого майна фізичних осіб на території м.Світловодська

 

1. Ця Методика визначає порядок розрахунку мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м.Світловодська для нарахування та оподаткування одержаного доходу, згідно вимог підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. №1253 „Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб”. Відповідно до цієї Методики орендарі (крім орендарів – фізичних осіб, що не є суб’єктами господарювання), які згідно з пп. 170.1.2 п.170.1 статті 170 Податкового кодексу України є податковими агентами платників податку – орендодавців, визначають під час нарахування доходу від надання в оренду (суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна (включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю, (далі – оренда нерухомого майна), мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний місяць такої оренди. Мінімальний розмір плати за користування житловим приміщенням за договором піднайму визначається відповідно до цієї Методики з урахуванням ст.95 Житлового кодексу УРСР .

2. У цій Методиці терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

3. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна за такою формулою:

                                                               П = З × Р,

  де: П – мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно у грн.;

       З – загальна площа орендованого нерухомого майна у кв.м.;

     Р - мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна з урахуванням його  місцезнаходження, інших функціональних та якісних показників, що встановлюється органом місцевого  самоврядування селища, на території якої розміщено зазначене майно, у гривнях.

4. Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб (Далі об’єкт   оренди) визначається за формулою:

                                                                       Рн                 

                                                        Р = -----------------  × Ф , 

                                                                      К × 12

  де:  Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі об’єкта оренди;

        Рн – середня вартість 1 кв.м. новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого;

        К – коефіцієнт окупності об’єкта нерухомості у разі надання його в оренду;

       Ф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта оренди.

5. Встановити наступні розмірі вихідних даних для розрахунку мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м.Світловодська:

 Рн – 4447 грн. (Прогнозний середньорічний показник опосередкованої вартості спорудження житла по Кіровоградській області на 2013 рік, згідно Наказу Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 434 від 27.08.2012 ).

К – відповідно до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 215 від 30.09.1998  визначений клас будівель по капітальності та строки їх служби. (Середній строк експлуатації будівель у м.Світловодську відповідно відносяться до другого, третього, четвертого класів та дорівнює 108 років).

Ф - відповідно до рекомендацій Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 1253 "Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб" встановлюється в наступних розмірах для:

- комерційної діяльності – 3;

- виробничої діяльності – 2;

- некомерційна діяльність, у тому числі для проживання фізичних осіб – 1.

 

Мінімальна вартість місячної оренди

1 кв.м. загальної площі нерухомого майна

по м. Світловодську на 2014 рік

 

Середня

вартість 1 кв. метра новозбудованого житла  на 2013 рік (Рн)Коефіцієнт окупності,  (К)
Коефіцієнт функціонального               використання, (Ф)  Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна, грн.
Інша комерційна діяльність Виробнича  діяльність Некомерційна діяльність Інша комерційна діяльність Виробнича діяльність Некомерційна діяльність
4447 108 3 2 1 10,29 6,86 3,43

 

Розрахунок на 2019 рік

1. Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб (Далі об’єкт оренди) визначається за формулою:

                                                                       Рн                 

                                                        Р = -----------------  × Ф , 

                                                                      К × 12

  де:  Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі об’єкта оренди;

        Рн – середня вартість 1 кв.м. новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого;

        К – коефіцієнт окупності об’єкта нерухомості у разі надання його в оренду;

       Ф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта оренди.

2.Встановити наступні розмірі вихідних даних для розрахунку мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м.Світловодська:

 Рн10071 грн. (Прогнозний середньорічний показник опосередкованої вартості спорудження житла по Кіровоградській області на 2018 рік, згідно НАКАЗ  від 06.012.2018 № 335 Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України).

К – відповідно до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 215 від 30.09.1998  визначений клас будівель по капітальності та строки їх служби. (Середній строк експлуатації будівель у м.Світловодську відповідно відносяться до другого, третього, четвертого класів та дорівнює 108 років).

Ф - відповідно до рекомендацій Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1253 "Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб" встановлюється в наступних розмірах для:

- комерційної діяльності – 3;

- виробничої діяльності – 2;

- некомерційна діяльність, у тому числі для проживання фізичних осіб – 1.

Середня

вартість 1 кв. метра новозбудованого житла  на 2018 рік (Рн)Коефіцієнт окупності,  (К)
Коефіцієнт функціонального               використання, (Ф)  Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна, грн.
Інша комерційна діяльність Виробнича  діяльність Некомерційна діяльність Інша комерційна діяльність Виробнича діяльність Некомерційна діяльність
10071 108 3 2 1 23,31 15,54 7,77

 

Розрахунок на 2020 рік

1. Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб (Далі об’єкт оренди) визначається за формулою:

                                                                       Рн                 

                                                        Р = -----------------  × Ф , 

                                                                      К × 12

  де:  Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі об’єкта оренди;

        Рн – середня вартість 1 кв.м. новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого;

        К – коефіцієнт окупності об’єкта нерухомості у разі надання його в оренду;

       Ф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта оренди.

2.Встановити наступні розмірі вихідних даних для розрахунку мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м.Світловодська:

 Рн – 11589 грн. (Прогнозний середньорічний показник опосередкованої вартості спорудження житла по Кіровоградській області на 2020 рік, згідно НАКАЗ від 02.12.2019 № 287 Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України).

К – відповідно до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 215 від 30.09.1998  визначений клас будівель по капітальності та строки їх служби. (Середній строк експлуатації будівель у м.Світловодську відповідно відносяться до другого, третього, четвертого класів та дорівнює 108 років).

Ф - відповідно до рекомендацій Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1253 "Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб" встановлюється в наступних розмірах для:

- комерційної діяльності – 3;

- виробничої діяльності – 2;

- некомерційна діяльність, у тому числі для проживання фізичних осіб – 1.

 

Середня

вартість 1 кв. метра новозбудованого житла  на 2018 рік (Рн)Коефіцієнт окупності,  (К)
Коефіцієнт функціонального               використання, (Ф)  Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна, грн.
Інша комерційна діяльність Виробнича  діяльність Некомерційна діяльність Інша комерційна діяльність Виробнича діяльність Некомерційна діяльність
11589 108 3 2 1 26,83 17,88 8,94