Новини
Світловодська

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Виплати працівникам на підприємстві можуть бути різні, але не всі вони підпадають під поняття заробітної плати. Основними нормативними документами, що визначають складові частини заробітної плати, тобто які виплати не входять до неї є : Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (далі – Закон № 108); Інструкція зі статистики заробітної плати (наказ Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5) (далі – Інструкція № 5).

Дані нормативні документи виділяють 3 складові частини заробітної плати (ст. 2 Закону № 108):

- основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, тобто плата за фактично відпрацьований час або вироблену продукцію, послуги, виконання посадових обов’язків. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок (при відрядній формі оплати праці, тобто в залежності від виробітку);

- додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і особливі умови праці.

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати – це  виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені  норми Калькулятор стажу роботи на підприємстві.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов`язковою до виконання  на усій території України для усіх роботодавців (підприємств усіх форм власності та господарювання а також для фізичних осіб, що використовують найману працю), за будь-якою системою оплати праці.

Розмір нарахованої заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір затвердженої на конкретний період мінімальної зарплати. При цьому, при обчисленні зарплати для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику, за роз’їзний характер робіт, премії, доплати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Якщо нарахована заробітна плата за місяць менше її мінімального розміру, роботодавець зобов’язаний здійснити доплату до рівня мінімальної зарплати. Якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу і, в результаті, нарахована зарплата за місяць менше за мінімальну, доплата такому працівнику не здійснюється (ст.. 31 Закону про оплату праці).

За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу - у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

УСЗН