Світловодська

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

 

 

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОВОДСЬКА МІСЬКА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2012 р.                                                                                        № 583

 

Про затвердження «Положення про порядок

передачі в оренду майна комунальної

власності територіальної громади

м.Світловодська»

 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, статтями 759-763 Цивільного кодексу України, статтями 283-288, 291 Господарського кодексу України, ст. 26, ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 2,4,5,6,21, ч. 2 ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,  Постанови  Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна», ст. 4 «Європейської хартії місцевого самоврядування», ратифікованої Законом України від 15.07.1997 № 452, з метою виконання заходів щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. № 832 «Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди», Постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. № 629 «Про затвердження Методики оцінки вартості об”єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 961 «Про внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 р. № 629 і від 04.10.1995 р. № 786», «Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди», та з метою врегулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності та майнових відносин між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, яке перебуває у комунальній власності,

 

                                                                             міська рада вирішила:

 

 1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м.Світловодська ( додається).

 

 1. Вважати таким, що втратило чинність рішення Світловодської міської ради від 24.01.07р. № 243 «Про розгляд подання Світловодської міжрайонної прокуратури про усунення порушень вимог Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні»», «Про оренду державного та комунального майна».
 2. Балансоутримувачам:

3.1. укладання договорів оренди проводити відповідно до вимог затвердженого «Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м.Світловодська» з дати набрання чинності даного рішення.

3.2. протягом місяця привести до вимог затвердженого Положення існуючі договори оренди.

 1. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2013 та підлягає опублікуванню в друкованому органі Світловодської міської ради газеті «Світловодськ вечірній».
 2. 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань місцевого господарства і комунальної власності та з бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                                                               Ю.Котенко

 

 

Додаток№1

до рішення Світловодської міської ради

583 від « 25 » вересня 2012р.

 
                                                                      П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ПОРЯДОК  ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ м.СВІТЛОВОДСЬКА

 

 

 1. Загальні положення

 

               1.1. Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м.Світловодська (надалі — Положення) розроблено відповідно до ст.ст. 142, 143 Конституції України, ст.ст 759-763 Цивільного кодексу України, ст.ст. 283-288, 291 Господарського кодексу України, ч.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст 2,4,5,6,21,ч.2 ст.19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України від 21.04.2011 р. № 3269-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин», Постанови  Кабінету Міністрів України від 04.10.1995№ 786 «Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» зі змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 р. № 832 «Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди»,  Постанови  Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. № 629 «Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. № 961 «Про внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 р. № 629 і від 04.10.1995 р. № 786 «Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди»», ст. 4 «Європейської хартії місцевого самоврядування», ратифікованої Законом України від 15.07.1997р. № 452, з метою врегулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності та  майнових відносин між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває у комунальній власності.

 

1.2. Визначення термінів:

Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

 Виконавчий комітет Світловодської міської ради (далі Міськвиконком) - орган, уповноважений управляти майном, що перебуває у комунальної власності м.Світловодська, у тому числі і прийняття рішень з приводу оренди - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності, а також індивідуально визначеного майна;

              Орендодавці:

Підприємства, установи та організації, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Світловодська (далі Підприємства) – на підставі рішення виконкому, щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна Підприємства, загальна площа яких не перевищує 200 кв. м на одне підприємство, та з дозволу Міськвиконкому також щодо структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна, що перевищує площу 200 кв.м. Все інше майно, відносно якого Підприємства визначене балансоутримувачем (зокрема вбудовані нежитлові приміщення) надаються в оренду лише на підставі рішення Міськвиконкому, договори оренди укладаються балансоутримувачем комунального майна;

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі — балансоутримувач) — власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

Управління – Управління економіки, ресурсів та розвитку міста виконавчого комітету Світловодського міської ради, на яке покладено функцію, на основі наданих орендодавцями даних, формування Реєстру майна комунальної власності, що може бути наданим у користування на умовах оренди та вже використовується на умовах оренди, підготовку проектів рішень виконкому з питань оренди на підставі наданих документів, реєстрацію укладених договорів оренди наданих орендодавцями.

Орендар — господарське товариство, створене членами трудового колективу підприємства, його структурно­го підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди кому­нального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладання договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

Особливості оренди майна для здійснення підприємницької діяльності громадянами  та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України;

Оренда — засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

Об'єкти оренди — цілісні майнові комплекси, нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), інше окреме індивідуально визначене майно за виключенням тих об'єктів, які у відповідності до чинного законодавства не можуть бути об'єктами оренди, або не включені до реєстру об'єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду;

Суборенда — засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається Орендарем в оренду третій особі;

Плата по договору - плата, яка справляється з Орендаря майна, та складається з плати за користування майном, яке передається в оренду;

Цілісний майновий комплекс — господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, інженерними комунікаціями, систе­мою енергопостачання.

 

 1. Інформаційне забезпечення відносин оренди комунального майна

 

2.1. Реєстр об'єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду чи знаходяться в оренді (надалі - Реєстр), по мірі надходження  наданих Орендодавцями даних,  формує та веде Управління.

2.2. Інформація про об'єкти, які можуть бути передані в оренду, є відкритою. Дані  Реєстру оновлюються  щотижня.

2.3. Реєстр складається з двох підреєстрів: підреєстр комунального майна, яке може бути передане в оренду (надалі – Підреєстр№1), та підреєстр комунального майна, яке знаходиться в оренді (надалі – Підреєстр№2) та повинен мати нижченаведену структуру:

Реєстр об’єктів оренди

Підреєстр №1

Підреєстр №2

НЗ

Порядковий номер запису

НЗ

Порядковий номер  запису

Орендодавець

Балансоутримувач майна, що може бути надане  в оренду

Код Орендаря

Індивідуальний код Орендаря (для юр/осіб код ЄДПРОУ, для ф/осіб код ІПН)

Тип Майна

Тип майна, що може бути надано в оренду

Тип Майна

Тип майна, що знаходиться в оренді

Найменування

Найменування майна

Найменування

Найменування майна

ІКМ

Індивідуальний код майна

ІКМ

Індивідуальний код майна

РВ

Базова вартість

Адреса

Для нерухомого майна – поштовий адрес  будівлі або вбудованого приміщення

Адреса

Для нерухомого майна – поштовий адрес будівлі або вбудованого приміщення

Характеристика

Характеристика   майна, що знаходиться в оренді

Характерист.

Характеристика   майна що маже бути надане в оренду

Орендодавець

Балансоутримувач майна, що  надане  в оренду

Обмеження

Види діяльності в яких не може використовуватися майно

 

 

ДВ

Дата включення до реєстру

ДЗ

Дата закінчення договору оренди

 

2.4. Комунальне майно, що може бути передане в оренду, включається в Підреєстр №1 та виключається з нього Управлінням за письмовим зверненням Орендодавця, за винятком випадків, передбачених цим Положенням.

2.5. У разі прийняття рішення Світловодською міською радою про приватизацію, або передприватизаційну підготовку, Управління самостійно виключає з Реєстру відповідне  майно. 

2.6. Інформація щодо включення або виключення майна до/з Підреєстру №1 має бути опублікована  в офіційному  друкованому органі Світловодської міської ради. Відповідальність за цю публікацію покладається на Управління.

2.7.  Майно, що знаходиться в оренді (Підреєстр№2), включається Управлінням в Підреєстр№1 за письмовим зверненням Орендодавця .

2.8.  Реєстр є відкритим та загально доступним. Електрона копія Реєстру має бути розміщена на офіціальному сайті Світловодської міської ради в мережі Інтернет та оновлюється при будь-яких змінах в Реєстрі.

 

 1. Порядок визначення Орендодавця та Орендаря комунального майна

 

3.1. Передача в оренду комунального майна здійснюється на конкурсних засадах у разі надходження двох і більше заяв (за умови відсутності серед поданих заяв, заяви від бюджетної установи, організації), відповідно до вимог «Положення про порядок проведення конкурсу на право укладення договору оренди комунального майна м.Світловодська» затвердженого рішення Світловодської міської ради від 28.08.2007 р. № 455.

У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником після отримання рішення міськвиконкому.

Передача в оренду майна без проведення конкурсу здійснюється у разі надходження заяви:

 • про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди);
 • від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки, або її члена під творчі майстерні);
 • релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадських організацій ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів;
 • державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги;
 • Пенсійного фонду України та його органів;
 • Державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);
 • суб’єкта виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) підчас та на період виборчої кампанії в порядку черговості надходження відповідних заяв.

           Порядок визначення   обсягу книжкової   продукції державною  мовою,  затверджується Кабінетом Міністрів України.

3.2.  Балансоутримувач, у разі наявності приміщення, яке може бути передано на умовах оренди звертається до Міськвиконкому з клопотанням про включення даного приміщення в підреєстр комунального майна, яке може бути передане в оренду (надалі – Підреєстр №1). На засіданні конкурсної комісії формується перелік нерухомого майна комунальної власності, що може бути передано в оренду.

У разі надходження заяви про бажання взяти в оренду приміщення, яке вже перебуває в підреєстрі комунального майна, яке може бути передане в оренду, балансоутримувача надає технічні характеристики об’єкту, бажану функцію використання та розрахунок орендної плати, після чого конкурсна комісія визначається з умовами та датою проведення конкурсу. Інформація про включення приміщень в підреєстр комунального майна, яке може бути передане в оренду, умов та дати проведення конкурсу, розміщується в офіційних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Світловодської міської ради. (Зі змінами).

Орендар, який належно виконує свої обов’язки за договором оренди нерухомого майна, строк якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк за погодженням сторін. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п’ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.

 Орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це Орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна.

3.3. Фізичні  та  юридичні  особи,  які бажають укласти договір оренди комунального майна,  направляють до Міськвиконкому  наступні документи:

- заяву про намір укласти договір оренди,

- документи, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи, або фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності;

- для громадських організацій довідку з ОДПІ про неприбутковість.

3.4. У разі наявності пропозиції у органу уповноваженому управляти комунальним майном щодо розміщення бюджетної установи або організації можуть у цей же термін запропонувати Орендодавцю укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією на підставі рішення міськвиконкому. У разі, коли орендодавець не погоджується з пропозицією укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, Міськвиконком може без згоди Балансоутримувача укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.

3.5. Підставою для передачі майна комунальної власності в оренду є відповідне рішення Міськвиконкому. Зазначеним рішенням Міськвиконком надає дозвіл на укладання відповідного договору оренди комунального майна,  що передається в оренду.

Підготовку проекту даного рішення Міськвиконкому, за умови надання Орендарем та  Орендодавцем  документів, здійснює Управління.

3.6. У передачі  в оренду  об’єктів  комунальної власності Міськвиконкомом може бути відмовлено, якщо:

- було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об’єктів;

- об’єкт включено до переліку підприємств, що  потребують залучення  іноземних інвестицій згідно з рішенням  міської ради;

- при наданні відповідним органом місцевого самоврядування пропозиції щодо розміщення бюджетних установ і організацій;

-  у разі негативного рішення конкурсної комісії  щодо  права на оренду майна;

- з  інших  підстав,  передбачених  чинним  законодавством.

             

 

 1. Порядок укладення договору оренди

 

4.1. Договір  оренди є  єдиним документом на  право використання  майна  комунальної власності і  визначає  все коло взаємовідносин  між  Орендодавцем та Орендарем на термін дії оренди.

4.2. На підставі рішення Міськвиконкому, про надання майна в оренду, сторонами узгоджується проект відповідного договору оренди. Відповідальним за підготовку проекту договору є Орендодавець.

Один екземпляр укладеного договору у тижневий термін передається Орендодавцем до Управління для проведення реєстрації.

4.3. Договір оренди комунального майна між Орендодавцем та Орендарем укладається протягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення Міськвиконкомом.

            4.4. Суб'єкти господарювання (юридичні або фізичні особи), з якими будуть встановлені орендні відносини, зобов'язані укласти окремі угоди на електро-, газо-,  тепло-, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття та експлуатаційні витрати з відповідними обслуговуючими підприємствами міста, застрахувати майно на термін оренди.

4.5. Орендар, з яким укладений договір оренди на окремо збудоване, або вбудоване приміщення у місячний термін зобов’язаний укласти договори на оренду земельної ділянки (або договір сервітутного обмеженогоземлекористування)  на утримання будинків,  споруд та прибудинкової  території. 

4.6. Передача об'єкта оренди Орендареві здійснюється Орендодавцем у строки і на умовах, визначених договором оренди  і оформляється актом прийому-передачі.

4.7. Укладений договір оренди повинен відповідати Типовому договору оренди нерухомого (індивідуально визначеного) майна. (Додаток 2 до Положення), нормам чинного законодавства, а також даному Положенню. 

4.8. У разі коли об’єктом оренди є майно, що перебуває на балансі Міськвиконкому, контроль за виконанням умов договору покладається на Управління.

У разі, коли Орендодавцем виступає Підприємство, відповідальність за виконанням умов договору оренди покладається на Підприємство. При порушенні Орендарем хоча б однієї з умов договору Підприємство письмово повідомляє про це Управління, яке у свою чергу надає зазначену інформацію на розгляд Міськвиконкому.

 

 1. Істотні умови договору оренди

 

5.1. Істотними  умовами договору оренди є:

- об’єкт оренди;

-термін, на який укладається договір оренди;

-орендна плата з урахуванням її індексації;

-порядок використання амортизаційних відрахувань;

-відновлення орендованого майна та умови його повернення;

-виконання зобов’язань;

-забезпечення виконання зобов’язань – пеня, гарантія, тощо;

-порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об”єкта оренди;

-відповідальність сторін;

-страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки .

Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати Типовому договору оренди нерухомого  (індивідуально визначеного) майна.

5.2. За згодою сторін до договору оренди можуть включатися для кожного окремого об'єкта додаткові умови благоустрою та освітлення прилеглої території, оздоблення фасаду, встановлення світлової реклами.

5.3. Умови договору оренди є чинними на весь строк його дії і у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, які погіршують становище Орендаря.

5.4. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.

 

 1. Орендна плата

 

6.1. У разі надання в оренду майна, що перебуває на балансі Міськвиконкому орендна плата в повному обсязі перераховується Орендарем до міського бюджету.

Організації та установи, які фінансуються з міського бюджету, плату за оренду або суборенду майна отримують на окремий рахунок і використовують виключно на утримання орендованого комунального майна та майна, що знаходиться у нього на балансі.

              Отримана орендна плата, яка надходить до загального фонду міського бюджету використовується на утримання та ремонт комунального майна. Балансоутримувач може отримати кошти, які надійшли від оренди комунального майна, для виконання організаційних та господарських функцій Орендодавця після попереднього погодження відповідного кошторису (щодо використання орендної плати) із заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства, погодженням з фінансовим управлінням та на підставі протокольного рішення постійної планово-бюджетної комісії Світловодської міської ради в межах затвердженого міського бюджету на поточний рік.

 6.2. Орендна плата, організаціями та установами, які фінансуються з міського бюджету, нараховується до 20 числа поточного місяця та сплачується Орендарем в безготівковому порядку не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним. (Зі змінами).

6.3. Орендна плата встановлюється лише в грошовій формі.

6.4. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати базового місяця за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

6.5. Нарахування орендної плати розпочинається з моменту передачі об”єкту оренди по акту приймання передачі, тобто фактичного вступу орендаря в користування майном на правах оренди.

6.6. Розмір орендної плати визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Світловодська (Додаток 1 до Положення). Орендодавець зобов’язаний провести незалежну оцінку об’єкта  оренди. Витрати Орендодавця за проведення незалежної оцінки (рецензування звіту) об’єкта відшкодовує Орендар.

У разі коли для розрахунку орендної плати (погодинної) не передбачене проведення незалежної оцінки нерухомого майна, здійснюється стандартизована оцінка зазначеного майна.

Розрахунок орендної плати є невід’ємною частиною договору оренди. (Зі змінами).

6.7. У разі припинення або розірвання договору оренди Орендар сплачує орендну плату включно по дату передачі Орендодавцеві об'єкта оренди за актом прийому-передачі.

6.8. За несвоєчасну сплату орендної плати орендар сплачує Орендодавцеві пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період прострочення та нараховується щоденно.

6.9. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань Орендар сплачує Орендодавцеві штраф у розмірі 10% від суми невиконаного чи неналежним чином виконаного зобов”язання.

6.10. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об’єкта оренди, у разі зміни Методики розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Світловодськ, та ін.

6.11. Надання пільг по орендній платі та звільнення від її сплати здійснюється за рішенням міської ради.

 

 1. Поліпшення нерухомого майна

 

7.1. Орендар зобов'язаний протягом дії договору оренди за свій рахунок проводити поточний ремонт об'єкту оренди, інженерного та іншого обладнання.

             7.2. У разі виникнення потреби в Орендаря у здійсненні невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна Орендар зобов’язаний отримати згоду Міськвиконкому, процедура надання згоди Орендареві врегульована Положенням «Про порядок надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна комунальної власності м.Світловодська» затвердженого рішенням  міської ради від 04.11.2008р. № 1021.

7.3. У разі виникнення потреби в Орендаря у переплануванні або реконструкції орендованого нерухомого майна, Орендар зобов'язаний отримати дозвіл Міськвиконкому та замовити проектно-кошторисну документацію. Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення перепланувальних робіт проводяться за власні кошти Орендаря.

7.4.  Згода Орендареві на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна надається на підставі відповідного рішення Міськвиконкому. Розгляд зазначеного питання здійснюється Міськвиконкомом за заявою Орендаря при відсутності у нього заборгованості з орендної плати, комунальних та експлуатаційних витрат. Погодження кошторису витрат здійснюється на підставі відповідного рішення Міськвиконкому, порядок визначення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, підстави та умови компенсації Орендареві вартості невід’ємних поліпшень встановлюється  відповідно чинного законодавства.

7.5. Вартість капітального ремонту, невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна, виконаних Орендарем без згоди Орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає. При достроковому розірванні договору оренди з ініціативи Орендаря вартість невід'ємних поліпшення не підлягає відшкодуванню.

 

 1. Суборенда

 

8.1.  Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.

8.2. Передача Орендарем нерухомого та іншого окремо індивідуально визначеного майна орендованого майна в суборенду здійснюється з дозволу Міськвиконкому за попереднім погодженням Орендодавця.

8.3. Розміщення інших юридичних або фізичних осіб на площі орендованого приміщення без відповідного рішення Міськвиконкому не дозволяється. Дане порушення є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

8.4. Плата за суборенду, яку отримує Орендар, не повинна перевищувати орендної плати Орендаря.

8.5. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати терміну дії договору оренди.

8.6. Надання Орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

 

 1. Порядок припинення та розірвання договору оренди

 

9.1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

9.2. Договір оренди припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря);

- банкруцтва орендаря;

- загибелі (знищення) об'єкта оренди;

- ліквідація юридичної особи, яка була Орендарем або Орендодавцем.

9.3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавством.

9.4. Підставами для ініціювання розірвання договору оренди можуть бути:

- невиконання або неналежне виконання умов договору;

- виникнення місячної заборгованості по сплаті Орендарем орендної плати згідно договору.

9.5. У разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві об'єкт оренди згідно з актом прийому-передачі, на умовах передбачених у договорі оренди.

9.6. Якщо Орендар допустив погіршення стану об'єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта оренди сталися не з його вини.

 

 

 

 

 

10.Укладання договору оренди на новий строк з попереднім орендарем

 

10.1. Орендар, який належно виконує свої обов’язки за договором оренди нерухомого майна, строк якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк, за умови наявності дозволу органу уповноваженого управляти комунальним майном. У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, необхідно здійснити нову оцінку об’єкту за рахунок Орендаря. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п’ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.

Орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це Орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна.

10.2. У разі якщо Орендодавець має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово повідомити про це Орендаря не пізніше ніж за три місяці до зазначеного терміну договору.

10.3. Перевірку виконання умов договору Орендарем Орендодавець проводить в порядку визначеному чинним законодавством без втручання в господарську діяльність Орендаря.

10.5. Наявність у Орендаря боргів з орендної плати, комунальних платежів та експлуатаційних витрат на утримання орендованого майна, протягом дії договору оренди, є підставою для відмови в укладанні договору на новий термін.

 

 1. Особливості передачі в оренду цілісних майнових комплексів

 

11.1. Цілісні майнові комплекси передаються в оренду на конкурсних засадах. Умови конкурсу та проект договору оренди повинні бути затверджені окремим рішенням міської ради.

11.2. До заяви про оренду додаються наступні документи.

Для суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб):

 • доручення, видане представнику юридичної особи (у разі потреби);
 • копії установчих документів, завірених відповідно до чинного законодавства;
 • баланс підприємства (форма №1), за звітний період;
 • бізнес-план (обсяг та джерела ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, огляд ринку збуту, загаль­ний підхід до організації виробництва або надання послуг тощо).

Для суб'єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб):

 • декларацію про доходи;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 • бізнес-план (обсяг та джерела ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, огляд ринку збуту,
 • загальний підхід до організації виробництва або надання послуг тощо).

11.3. Згідно до норм діючого земельного законодавства Орендареві передається відповідна земельна ділянка. Договір оренди земельної ділянки укладається окремо.

11.4. У договір оренди можуть включатися додаткові умови благоустрою та освітлення прилеглої території, оздоблення фасаду, встановлення світлової реклами.

11.5.  Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.

11.6. Орендар цілісного майнового комплексу - закладів культурного призначення за пропозиціями міської влади зобов'язаний виділяти дані приміщення для проведення загальноміських заходів, якщо це передбачено в договорі оренди.

 

 

 1. Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань за договором оренди

 

12.1.  За невиконання зобов’язань за договором оренди, в тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами України та договором .

12.2.  У разі банкрутства Орендаря він відповідає за свої борги майном, яке належить йому на праві власності, відповідно законодавства України.

12.3. За несвоєчасну сплату орендної плати орендар сплачує орендодавцеві пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період прострочення та нараховується щоденно.

12.4. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань Орендар сплачує Орендодавцеві штраф у розмірі 10% від суми невиконаного чи неналежним чином виконаного зобов’язання.

 

 1. 13. Здійснення Орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди

 

13.1. Орендодавець (балансоутримувач) контролює наявність, стан, напрями та ефективність використання комунального  майна, переданого в оренду за Договором.

13.2. Орендодавець (балансоутримувач) за необхідності здійснює  перевірку використання Орендарем об’єкта оренди.

13.3. Про перевірку Орендодавець (балансоутримувач) попередньо в тижневий термін письмово повідомляє Орендаря.

13.4. При перевірці договорів оренди комунального майна звертається увага на:

- цільове використання орендованого майна відповідно до умов договору;

- стан та умови збереження орендованого майна;

- наявність поліпшень і дозволів на їх здійснення;

- ефективність використання майна;

- наявність договору страхування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1

                                                                                                                    ДО ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ПОРЯДОК  ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ МАЙНА    КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ м.СВІТЛОВОДСЬКА»

 

 

                                                                     М Е Т О Д И К А

розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Світловодськ

 

1.Методика розроблена з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму одержання орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м.Світловодська та відповідно до ст.19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням основних положень Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою КМ України від 04.10.1995р. № 786.

 1. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між Орендодавцем та Орендарем відповідно до цієї Методики.
 2. У разі визначення Орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами проведеного конкурсу.

 Конкурс проводиться згідно з діючим «Порядком проведення конкурсу на право оренди  майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Світловодська», затвердженого  рішенням Світловодської міської ради від 28.08.07р. № 455.

 1. Розмір орендної плати за оренду об’єктів нерухомості (будівель, споруд, окремих приміщень), де в якості орендарів виступають організації та установами, які фінансуються з міського бюджету та комунальні підприємства, засновником яких є Світловодська міська рада встановлюється одна гривня в рік з обов’язковим покладенням на Орендаря обов’язків по утриманню об’єкта оренди.
 2. Індексація річної орендної плати об’єктів нерухомості комунального майна визначених в п. 4 та Орендарів, для яких річна орендна плата нараховується в розмірі 1 грн, проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди
 3. Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною приміщення з місцями загального користування, то загальною площею приміщень, що передаються в оренду, вважається площа виробничих, або адміністративних кімнат, яку фактично займає Орендар, із пропорційно вирахуваною площею місць загального користування.
 4. Для оцінки нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м.Світловодська застосовується незалежна оцінка об’єкта оренди.

У разі, коли для розрахунку орендної плати не передбачене проведення незалежної оцінки нерухомого майна, здійснюється стандартизована оцінка зазначеного майна, яка проводиться підприємством – балансоутримувачем орендованого майна. Утворена комісія проводить оцінку майна за залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку. Результати проведення стандартизованої оцінки оформлюються актом оцінки. (Додаток №1 Методики).  (Зі змінами).

 1. У разі коли орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), стандартизована оцінка вартості такого приміщення проводиться з урахуванням залишкової вартості будівлі (споруди) в цілому та питомої ваги приміщення у площі будівлі (споруди). Результати проведення стандартизованої оцінки оформляється актом оцінки (Додаток №1 Методики), який за дорученням органу, уповноваженого управляти майном, затверджується керівником підприємства -балансоутримувача.

 

 1. Порядок розрахунку орендної плати може визначатися шляхом стандартизованої оцінки майна:

 

1) Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси, об’єкти нерухомості (крім об’єктів нерухомості, що орендуються бюджетними організаціями, інвалідами, з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування та ін.), інше окреме індивідуально визначене майно визначається за формулою:

 

 

 

Опл. =  Вп. х Сор.

                              100

де:

Опл. – розмір річної орендної плати, грн.;

Вп. –  вартість об’єкту оренди, визначена шляхом стандартизованої оцінки, грн.;

Сор. – орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 Методики.

 

2) Розмір місячної орендної плати за базовий місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

 

Опл. 

    Опл.міс. = ------------    х Ід.о.   х І м , 

                                  12 

де: Опл. міс. – розмір місячної орендної плати, грн.;

Опл. – розмір річної орендної плати, визначений цим Положенням;

Ід.о – індекс інфляції з дати проведення стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

І м – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

 

2) Розмір місячної орендної плати за базовий місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

 

Опл. 

    Опл.міс. = ------------    х Ід.о.   х І м х К, 

                                  12 

де: Опл. міс. – розмір місячної орендної плати, грн.;

Опл. – розмір річної орендної плати, визначений цим Положенням;

Ід.о – індекс інфляції з дати проведення стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

І м – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

      К  - коефіцієнт технічного стану об’єкту:

         1,5 - застосовується для об’єктів рік введення яких з 1950 року до 1970 року;

         1,3 - застосовується для об’єктів рік введення яких з 1971 року до 1980 року;

         0,8 - застосовується для об’єктів рік введення яких з 1981 року до 2000 року;

         0,5 - застосовується для об’єктів рік введення яких з 2001 року.

 

3) Розмір добової орендної плати визначається за формулою:

 

 Сод=Со/Д

 

де,    Сод - добова орендна плата, грн;

          Со - місячна орендна плата,грн.;

            Д - кількість діб роботи об”єкта оренди;

 

4) Розмір погодинної орендної плати визначається за формулою:

 

 Сог=Сод/Г

 

де,   Сог - розмір погодинної орендної плати, грн.;

       Сод - добова орендна плата, грн.;

            Г - кількість годин роботи об’єкта оренди протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

 

 

 1. Порядок розрахунку орендної плати визначеної шляхом проведення незалежної оцінки майна:

 

1). Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси, визначається за формулою:

 

 

Опл. =  Вп. х Сор.

                              100

де:

Опл. – розмір річної орендної плати, грн.;

Вп. –  вартість об’єкту оренди, визначена шляхом незалежної оцінки, грн.;

Сор. – орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 Методики.

 

2.) Розмір місячної орендної плати за базовий місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати за базовий місяць розраховується за формулою:

 

Опл. 

    Опл.міс. = ------------    х Ід.о.   х І м , 

                              12 

де: Опл. міс. – розмір місячної орендної плати, грн.;

Опл. – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою;

Ід.о – індекс інфляції з дати проведення незалежної оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

І м – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

 

3.) Розмір добової орендної плати визначається за формулою:

 

 Сод= Опл.міс /Д

 

де,    Сод - добова орендна плата, грн;

         О пл.міс - місячна орендна плата,грн.;

         Д - кількість діб роботи об”єкта оренди;

 

4.) Розмір погодинної орендної плати визначається за формулою:

 

 Сог=Сод/Г

 

де,   Сог - розмір погодинної орендної плати, грн.;

       Сод - добова орендна плата, грн.;

            Г - кількість годин роботи об’єкта оренди протягом доби, відповідно до встановленого режиму користування майном.  (Зі змінами).

 

 1. Розмір добової та погодинної орендної плати коригується з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.
 2. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.
 3. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом корегування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
 4. 14. При передачі комунального майна в оренду може бути передбачене збільшення розміру орендної плати за умови подання учасником конкурсу збільшеного розміру орендної плати.
 5. 15. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами стандартизованої (або незалежної оцінки), а у разі коли Орендарем є суб'єкт малого підприємництва - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.
 6. 16. В окремих випадках, на підставі рішення виконавчого комітету, розмір орендної плати може бути встановлений за домовленістю сторін, але не менше розрахункової суми за Методикою.
 7. Якщо орендар використовує приміщення для здійснення кількох видів діяльності розмір орендної плати встановлюється за той вид діяльності, за який передбачено найбільший розмір коефіцієнта.

 Якщо орендар орендує декілька приміщень, що є окремими об’єктами, то розмір орендної плати встановлюється за кожне приміщення окремо і орендна ставка застосовується залежно від мети використання кожного приміщення окремо.

 1. 18. Затвердити орендні ставки за використання нерухомого майна (Додаток 2 Методики).

 

 

 

Додаток 1
     до Методики розрахунку орендної

плати  майна комунальної власності територіальної громади м. Світловодськ

 

 

                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                __________________________________________________
                 (посада керівника підприємства-балансоутримувача)

                ____________              ________________________
                  (підпис)                 (прізвище та ініціали)

                            ____ ______________ 20___ р.

                               АКТ
                     оцінки нерухомого майна

_________________________________________________________________________________________,

(повне найменування об'єкта оцінки, його площа, інвентарний номер, що перебуває  на  балансі підприємства (господарського товариства)

 

___________________________________________________________________________________________
                     (код згідно з ЄДРПОУ та повне найменування підприємства - юридичної особи)

 

     Комісія, утворена згідно з наказом __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

           (посада керівника органу, що утворив комісію)

від ________ _______________ 20___ р. № _______, у складі:

 

___________________________________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи голови комісії)

 

___________________________________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи членів комісії)

 

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

на засіданні (протокол від ___ __________________ 20___ р. N ____)
розглянула результати проведення  оцінки  за  залишковою  вартістю зазначеного  державного нерухомого майна за даними бухгалтерського обліку і визначила  його  залишкову  вартість  на  _______  _____________
20___ року.
 

     Комісія підтверджує,  що залишкова вартість  майна  згідно  з відомостями  бухгалтерського обліку становить _______________ тис. гривень.

     Голова комісії ________________   ___________________________
                        (підпис)          (прізвище та ініціали)

     Члени комісії  ________________   ___________________________
                        (підпис)          (прізвище та ініціали)

                              ________________   ___________________________
                              ________________   ___________________________

                              ________________   ___________________________

     ____ ____________ 20__ р.".             

Додаток 2 (зі змінами)

 

до Методики розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Світловодськ 

 

Орендні ставки за використання нерухомого майна

територіальної громади міста Світловодська

 

 

з/п

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням:

Орендна ставка в відсотках до 

вартості нерухомого майна

1.

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів.

100

2.

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти.

35

3.

 

Розміщення:

-фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів;

-ресторанів з нічним режимом роботи;

-торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

-операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету.

 

30

 

 

4.

Розміщення:

- виробників реклами;

- салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів;

- торговельних об’єктів з продажу автомобілів;

- зовнішньої реклами на будівлях і спорудах.

25

5.

Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності.

25

6.

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів.

22

7.

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості.

21

8.

Розміщення:

- клірингових установ;

- майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт    

  автомобілів;

- майстерень з ремонту ювелірних виробів;

- ресторанів;

- приватних закладів охорони здоров’я;

- суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і  провадять господарську діяльність з медичної практики;

- розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз,  

  скелець;

- суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права,   бухгалтерського обліку та оподаткування.

 

Редакцій засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за 

  участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без

  громадянства;

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять 

   матеріали іноземних засобів масової інформації;

- тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів господарської діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

20

9.

Розміщення:

- крамниць-складів, магазинів-складів;

- турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків;

торговельних об’єктів з продажу:

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів;

- промислових товарів, що були у використанні;

- автотоварів;

- відео- та аудіо продукції;

- офісних приміщень;

- антен.

18

10.

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту.

17

11.

Розміщення:

- суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з  

  переказом грошей;

- бірж, що мають статус неприбуткових організацій;

- кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють   

  продаж товарів підакцизної групи;

- ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної  

  медицини;

- суб’єктів, що проводять діяльність з організації шлюбних

  знайомств та весіль;

- складів;

- суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з  вирощування квітів, грибів.

15

12.

Розміщення:

- закладів ресторанного господарства з постачання страв,

  приготовлених централізовано для споживання в інших місцях;

- суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання

  домашніх тварин.

13

13.

Розміщення:

- суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових  відправлень (кур’єрська служба);

- стоянок для автомобілів.

12

14.

Розміщення:

- комп’ютерних клубів та Інтернет-кафе;

- ветеринарних аптек;

- рибних господарств;

- приватних навчальних закладів;

- шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;

- торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів виданих   

   іноземними мовами;

- суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-

  вишукувальні, проектно-конструкторські роботи;

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої

  продукції, що друкуються іноземними мовами;

- редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у п.8 цього додатка.

10

15.

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі.

10

16.

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари.

9

17.

Розміщення:

- кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж

  товарів підакцизної групи;

- аптек, що реалізують готові ліки;

- торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім

  товарів підакцизної групи.

8

18.

Розміщення:

- торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із

  ксерокопіювання документів.

7

19.

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні.

7

20.

Розміщення:

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної

  групи;

- фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-

  товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної

  групи;

- об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для

   надання послуг поштового зв’язку;

- суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та

   доставки (вручення) поштових відправлень;

- торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та

   канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіо продукції, що

   призначається для навчальних закладів.

6

21.

Розміщення:

- державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

- оздоровчих закладів для дітей та молоді;

- санаторно-курортних закладів для дітей;

- державних навчальних закладів, що частково фінансуються з

  державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з

  місцевого бюджету;

- торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих

  українською мовою;

- відділень банків на площі, що використовується для здійснення

  платежів за житлово-комунальні послуги;

- суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове

  обслуговування  населення (перукарні, майстерні по ремонту взуття, пошиву одягу, комп’ютерної техніки, виконання фоторобіт та інші). (Зі змінами).

5

22.

Розміщення:

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної

  групи, у навчальних закладах та військових частинах - виключити.

- громадських вбиралень;

- камер схову;

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої

  продукції, що видаються українською мовою.

4

23.

Розміщення:

- аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за

  рецептами;

- суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;

- майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею

  менш як 50 кв.м.;

- науково-дослідних установ, крім бюджетних.

3

24.

Розміщення:

- аптек, які обслуговують пільгові категорії населення;

- організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами - виключити.

- бібліотек, архівів, музеїв;

- дитячих молочних кухонь;

- торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для

  пільгових категорій громадян.

2

25.

Річна орендна плата у  разі  оренди  комунального нерухомого  майна  наступними  орендарями (крім громадських організацій, що орендують, або бажають орендувати приміщення міського Палацу культури, міського спортивного комплексу ім. Тузовського, адмінбудівель):

       -бюджетними організаціями та установами, які утримуються за рахунок державного бюджету;

       -державними та комунальними закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів;

       -інвалідами з метою використання нежитлових приміщень під розміщення центрів для інвалідів та під гаражі для спеціальних засобів пересування;

       -державними та комунальними телерадіоорганізаціями;

       -редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими коллективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують;

       -Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями;

       -асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;

       -установами, організаціями, які фінансуються 100 % з міського бюджету, підприємства комунальної форми власності; (Зі змінами).

-закладами соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються 100% за рахунок міського бюджету;

-установами, організаціями всіх форм власності, які надають освітні, мистецькі, спортивні, соціальні послуги для дітей шкільного віку в приміщеннях дошкільних дитячих установ, шкіл та підліткових клубів, які надають послуги на безоплатній основі;

-релігійні організації, які зареєстровані на території України;

-неприбуткові організації військово-патріотичного виховання;

-неприбуткові організації, які займаються благодійною та волонтерською допомогою, що фінансуються на підставі благодійних внесків;

-громадські організації ветеранів, на діяльність яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

-громадські організації інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів;

-організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами;

-громадські організації у сфері культури і мистецтв.

1 грн. в рік

 

 

 

 

26.

Розміщення транспортних підприємств з:

 

 

перевезення пасажирів.

15

 

перевезення вантажів.

18

27.

Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

 

не більше як 200 кв.м.

3

 

для частини площі, що перевищує 200 кв.м.

7

28.

Розміщення громадських об’єднань, політичних партій та блоків, на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

 

не більше як 100 кв.м.

1

 

для частини площі, що перевищує 200 кв.м.

7

29.

 

Інше використання нерухомого майна.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

До Положення  «Про Порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м.Світловодська»

 

 

Типовий договір оренди нерухомого  (індивідуально визначеного) майна.

 Місто Світловодськ                                                                                                  20____  року

 

____________ (повна назва Орендодавця) ________ (надалі - Орендодавець) в особі _______ (посада, прізвище, ім'я та по батькові), що діє на підставі _______________ (назва документа)  з одного боку та ____________ (повна назва особи Орендаря) (надалі - Орендар) в особі _____________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові), що діє на підставі ________ (статут, довіреність тощо) з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

 

1.Предмет Договору

1.1. Орендодавець відповідно до рішення Міськвиконкому №_______  від __.________ 200 _ року передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме майно комунальної власності міста     _______  (надалі - Майно), площею _______ кв. м, розміщене за адресою: ______________, на_____ поверсі(ах) _________ (будинку, приміщення, будівлі)____, що знаходиться на балансі ____________, вартість якого визначена згідно з актом оцінки і становить за 52012,50 (експертною оцінкою, залишковою вартістю) _1,0__грн.

Майно передається в оренду з метою спільного використання засобів зовнішнього відеоспостереження для здійснення контролю пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах та організації швидкого реагування на правопорушення Світловодським відділом поліції.

2.Умови передачі та повернення орендованого майна

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Майна.

2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно.

Власником майна залишається територіальна громада м.Світловодська, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною відповідно до Методики розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Світловодськ ( надалі Методика), затвердженої рішенням СМР №______  від  __.________  20____ року.

2.4. У разі припинення цього Договору Майно повертається Орендарем Орендодавцю.
Орендар повертає Майно Орендодавцю аналогічно порядку, встановленому при передачі майна Орендарю цим Договором. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

2.5. Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.

3.Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики і становить за базовий місяць оренди _______ грн.

 3.2. Орендна плата за перший та наступні місяці визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

3.3. Орендна плата визначається у грошовій формі та перераховується Орендарем незалежно від наслідків господарської діяльності згідно з підписаним договором оренди. (Зі змінами).

Нарахування орендної плати проводиться до 20 числа поточного місяця та сплачується Орендарем в безготівковому порядку не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним. (Зі змінами).

3.4. Розмір орендної плати може бути змінено по узгодженню сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об’єкта оренди, у разі зміни Методики розрахунку орендної плати майна комунальної власності територіальної громади м. Світловодськ, та інше.

3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно, або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету, відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

 4.Обов’язки Орендаря

Орендар зобов’язується:

4.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

4.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату.

4.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

4.4. Своєчасно здійснювати поточний ремонт орендованого майна.

4.5. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше ніж на його балансову вартість на користь Орендодавця, в порядку визначеному законодавством.

4.6. У разі припинення або розірвання Договору оренди повернути Орендодавцеві або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване Майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

4.7. Укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.Права Орендаря

Орендар має право:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. За згодою Орендодавця надавати Майно в суборенду, в межах терміну та вартості оренди.

5.3. З дозволу Міськвиконкому вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переобладнання, що зумовлює підвищення його вартості.

6. Обов’язки Орендодавця:

6.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором.

6.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

6.3. Вартість робіт пов”язаних з проведенням незалежної оцінки та рецензією об”єкту, яке використовується на умовах оренди оплачується Орендарем. (Зі змінами).

 7.Права Орендодавця:

7.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

7.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

8.Відповідальність і вирішення спорів за Договором

8.1. За невиконання зобов’язань за договором оренди, в тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність встановлену законодавчими актами  України за договором .

8.2. У разі банкрутства Орендаря він відповідає за свої борги майном, яке належить йому на праві власності, відповідно законодавства України.

8.3. За несвоєчасну сплату орендної плати орендар сплачує орендодавцеві пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період прострочення та нараховується щоденно.

8.4. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань Орендар сплачує Орендодавцеві штраф у розмірі 10% від суми невиконаного чи неналежним чином виконаного зобов’язання.

8.5. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним та не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

9.Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

9.1. Цей Договір укладено строком на ___, що діє з "__" ____ 20__ р. до "__" ____ 20__ р.включно.

9.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну дії Договору.

9.3. Зміни, доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

9.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

9.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення — власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого Майна в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

9.6. Орендар, який належно виконує свої обов’язки за договором оренди нерухомого майна, строк якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк, який не може бути меншим, ніж п”ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.

Орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це Орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна”.

У разі якщо Орендодавець має намір використовувати зазначене майно для  власних потреб, він повинен письмово повідомити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до зазначеного терміну договору.

9.7. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

9.8. Чинність цього Договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря);

- банкруцтва орендаря;

- загибелі (знищення) об'єкта оренди;

- ліквідація юридичної особи, яка була Орендарем або Орендодавцем.

9.9. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням Господарського суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавством.

9.10.Підставами для ініціювання розірвання договору оренди можуть бути:

- невиконання або неповне виконання умов договору;

- виникнення місячної заборгованості по сплаті Орендарем орендної плати згідно договору.

9.11.У разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві об'єкт оренди згідно з актом прийому-передачі, на умовах передбачених у договорі оренди.

9.12.Якщо Орендар допустив погіршення стану об'єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати  збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта оренди сталися не з його вини.

9.13. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

9.14. Цей Договір укладено в 3-х (трьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

10.Платіжні та поштові реквізити сторін

11.Додатки

 

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

-розрахунок орендної плати;

-акт приймання-передачі орендованого Майна.

Додаток № 1

до Типового договору оренди нерухомого  (індивідуально визначеного) майна. 

 

 

ТИПОВИЙ АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕНЬ

м. _________________                                                                                ”___” ____________р.

 

Орендодавець

_____________________________________________________________________, в особі

__________________________________________,          що       діє       на                підставі

___________________, та Орендар _______________________________________, в особі

___________________________________,                        що       діє       на                підставі

___________________, засвідчують що:

 

 1. Орендар передає (повертає) а Орендодавець передає (приймає) з орендного користування приміщення, що є предметом оренди, яке знаходиться за адресою:

__________________________________________________,     загальною площею_______

_______________________________________________________________.

 1. Приміщення повертається Орендодавцю в справному технічному стані, належному до експлуатації.
 2. Сторони не мають одна до одної ніяких претензій.

 

 

Орендодавець:                                                                                             Орендар:

 

 

 

__________________                                                                                  ________________