Новини
Світловодська

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується та стислий виклад його змісту: Внесення змін до генерального плану м. Світловодськ.
Зміст проекту генерального плану відповідає діючому законодавству України у галузі містобудування та вимогам Державних будівельних норм: ДБН 5.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Світловодська міська рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення:
3.1. Дата початку та строки здійснення процедури:
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту державного планування («Внесення змін до генерального плану міста Світловодськ») розпочато з дня його оприлюднення на офіційному сайті Світловодської міської ради svitlorada.gov.ua а саме 23.07.2020, та триватиме до 25.08.2020 включно. Публікація повідомлень в газеті «Світловодськінформ» - 23.07.2020р.
3.2. Способи участі громадськості: Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.
3.3. Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (орієнтовно): Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту державного планування «Внесення змін до генерального плану міста Світловодськ» відбудуться 08.09.2020 о 14:00 год. у сесійній залі Світловодської міської ради (3-й поверх, вул. Героїв України, 14 м. Світловодськ, Кіровоградська обл.).
3.4. Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом генерального плану та звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов'язаною зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування:
Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Світловодської міської ради: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Вадима Бойка, 2-б, тел.(096) 319-10-21, (096) 951-15-32; e-mail: arch_ser@i.ua
Відповідальна особа: начальник відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Світловодської міської ради - Батяшов Сергій Олексійович. Контактні дані: (096) 319-10-21, (096) 951-15-32; e-mail: arch_ser@i.ua
3.5. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси, строки подання зауважень та пропозицій:
Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Світловодської міської ради: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Вадима Бойка, 2-б, тел.: (096) 319-10-21, (096) 951-15-32; e-mail: arch_ser@i.ua
Зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 днів, тобто до 25 серпня 2020 року включно.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
3.6. Місце знаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов'язаної зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування:
Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Світловодської міської ради: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Вадима Бойка, 2-б, тел.: (096) 319-10-21, (096) 951-15-32; e-mail: arch_ser@i.ua
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту Генерального плану відсутня.
Виконавчий комітет Світловодської міської ради

Додатки:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту державного планування («Внесення змін до генерального плану міста Світловодськ»)

Генеральний план міста Світловодська

Основні положення

Пояснювальна записка