Новини
Світловодська

Повідомна реєстрація колективних договорів

Колективний договір є нормативним актом, в якому закріплюються зобов’язання сторін щодо вирішення питань, зокрема, у сфері виробництва і зайнятості, оплати і охорони праці, режиму праці та відпочинку, надання соціальних гарантій і пільг тощо.

Чинним законодавством України, як правило, передбачені мінімальні гарантії, а конкретний їх рівень встановлюється у колективному договорі. У багатьох випадках законодавством прямо передбачено запровадження окремих норм шляхом включення їх до колективного договору. Так, згідно зі ст.15 Закону України «Про оплату праці» форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральними та галузевими (регіональними) угодами.

Лише повний, змістовний колективний договір може стати надійною правовою основою для створення відповідних умов праці на підприємстві, а також забезпечить стійкі відношення між трудовим колективом та роботодавцем, чітко визначить права й обов’язки обох сторін.

Звертаємо увагу, що ініціаторами укладення колективного договору виступають як сторона роботодавця, так і сам трудовий колектив в особі обраної на зборах трудового колективу уповноваженої особи.

Повідомна реєстрація угод, колективних договорів проводиться з метою забезпечення можливості для врахування їх умов під час розгляду трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за  результатами  застосування норм цих угод (договорів) уповноваженими на те органами і засвідчує автентичність примірників і копії, поданих на реєстрацію.

  1. Угода, колективний договір подаються на реєстрацію сторонами, які їх підписали.
  2. Угода, колективний договір, що подаються на реєстрацію, повинні:

а) не суперечити вимогам чинного законодавства і умовам угод більш високого рівня, обов'язковим для всіх суб'єктів, що перебувають в сфері дії сторін, які їх підписали;

б) містити інформацію про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій, галузі, місцевого бюджету тощо;

в) відповідати вимогам законодавства про мови і викладатися за загальними нормами правопису.

  1. Разом з угодою, колективним договором на реєстрацію подаються всі додатки до них, протоколи розбіжностей, а також інформація про склад повноважних представників сторін, які брали участь у колективних переговорах.
  2. Під час реєстрації угоди, колективного договору управління соціального захисту населення на примірниках роблять напис за встановленим зразком та відповідний запис в книзі реєстрації колективних договорів.
  3. У повідомній реєстрації може бути відмовлено лише у тому разі, якщо подані на реєстрацію примірники колективного договору не будуть автентичними.
  4. Реєстрація проводиться в двотижневий термін з дня одержання угоди, колективного договору. Копія договору зберігається в управлінні соціального захисту населення.
  5. Зміни і доповнення, що вносяться до угоди, колективного договору, підлягають повідомній реєстрації в порядку, встановленому законом для колективних договорів.
Управління соціального захисту населення