Інформація
Світловодська

Про встановлення ставок туристичного збору на 2021 рік

Керуючись  статтею 140,143,144 Конституції України, відповідно до  статті 7, 10, 12, 268, Податкового кодексу України зі змінами, п. 24 частини першої ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,

МІСЬКА  РАДА   В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на 2021 рік на території Світловодської міської ради ставки туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у розмірі:

- 0,5 відсотка до бази справляння збору - для внутрішнього туризму;

- 1 відсоток – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

2. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Ставка, база справляння, податкові агенти, особливості справляння та порядок сплати збору здійснюються відповідно до вимог ст. 268 Податкового кодексу України зі змінами.

3. Опублікувати дане рішення в друкованих засобах масової інформації та на офіційній сторінці Світловодської міської ради в мережі Інтернет.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з бюджетно-фінансових питань, соціально-економічного розвитку та підприємництва, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів О. Балюк.

5. Рішення Світловодської міської ради від 21.05.2019 №1664 «Про встановлення ставок туристичного збору на 2020 рік» визнати таким, що втрачає чинність з 01.01.2021.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.

Секретар міської ради Ю. Сапянов