Інформація
Світловодська

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

СВІТЛОВОДСЬКА МІСЬКА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 25 вересня 2017 року                                                                                             № 615

Про затвердження Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитами на
інформацію

З метою реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись ч.2 пункту «а» ст.28, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»та Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію виконавчими органами Світловодської міської ради (додаток №1);

2. Встановити норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами, згідно з додатком (додаток №2).

3. Начальнику загального відділу апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради забезпечити оприлюднення Додатку №2 даного рішення в друкованих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на першого заступника міського голови Балюк О.В.

Міський голова Козярчук В.В.

Додаток №1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від 25.09.2017 р.

№ 615

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію виконавчими органами Світловодської міської ради

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк документів, що надаються за запитами на інформацію виконавчими органами міської ради.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі – Порядок), застосовується у випадку, коли виконавчі органи міської ради є належними розпорядниками інформації.

3. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно: - запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, визначається чинним законодавством; - особі у разі надання інформації про неї.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк документів визначається рішенням виконавчого комітету.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк документів розраховується виконавцем, якому доручено розгляд запиту на інформацію.

6. Відшкодування фактичних витрат на копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк документів здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку, зручні для запитувача.

7. Запитувані документи (понад 10 сторінок) на які запитувачу направлено лист – відповідь з розрахунком для відшкодування фактичних витрат на копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк документів (далі – лист–відповідь), надаються після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат.

8. У разі якщо запитувач інформації надав, протягом 5 робочих днів з моменту отримання листа–відповіді, документ, що підтверджує повну оплату витрат на копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк документів, виконавець, якому доручено розгляд запиту на інформацію, протягом 10 робочих днів з моменту отримання документу, виготовляє запитувані документи.

9. У разі якщо запитувач інформації не надав, протягом 5 робочих днів з моменту отримання листа-відповіді, документ, що підтверджує повну оплату вартості фактичних витрат на копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк документів, то відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у реєстраційній картці системи електронного документообігу міської ради робиться позначка про відмову запитувача в отриманні відповіді на запит на інформацію

Керуючий справами

Додаток №2

до рішення виконавчого комітету

міської ради від 25.09.2017 р.

№ 615

(в редакції рішення виконкому 

від 14.02.2020 р.

№109

Витрати на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

№ з/п Послуга, що надається* Норми витрат за виготовлення однієї сторінки, грн.** (з ПДВ)
1 Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки 
2 Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)  0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки 
3 Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)  0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки 
4 Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

Примітки:

*Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

Керуючий справами