Інформація
Світловодська

Публічна інформація з обмеженим доступом

Нормативно-правові акти, що регламентують визначення відомостей, що становлять службову інформацію виконавчого комітету Світловодської міської ради, та переліку конфіденційної інформації, володільцем якої є виконавчий комітет Світловодської міської ради:
• Закон України «Про інформацію» (зі змінами),
• Закон України «Про захист персональних даних»,
• Закон України «Про доступ до публічної інформації»,
• Закон України «Про нотаріат»
• Указ Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами влади доступу по публічної інформації»,
• Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»,
• Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 09 червня 2011 року № 505-р «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
• Розпорядження міського голови від 24 травня 2017 № 90-р «Перелік відомостей, що становлять службову та конфіденційну інформацію виконавчого комітету Світловодської міської ради»

Критерії віднесення інформації до службової

Інформація, яка включається до Переліку службової інформації  у сфері діяльності міської ради та її виконавчих органів, що є комунальною власністю і якій надається гриф «Для службового користування», повинна відповідати таким вимогам:
• створюватися за кошти міського бюджету або перебувати у володінні, користуванні чи розпорядженні міської ради;
• використовуватися з метою забезпечення національних інтересів держави та інтересів територіальної громади міста;
• не належати до державної таємниці;
• унаслідок розголошення такої інформації можливе:
- порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина;
- настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону;
- нанесення шкоди інтересам територіальної громади міста;
- створення перешкод у роботі виконавчих органів міської ради.