Новини
Світловодська

Щодо запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО)

Програмний реєстратор розрахункових операцій (далі - ПРРО) - програмний, програмно-апаратний або програмно-технічний комплекс у вигляді технологічного та / або програмного рішення, яке використовується на будь-якому пристрої і в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі та / або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операції з приймання готівки для подальшого переказу.

                  Коли і кому необхідно застосовувати ПРРО

Перший етап з 1 серпня 2020 року до застосування ПРРО можуть перейти за власним бажанням будь-які суб’єкти господарювання, які:

 • до цього застосовували класичні РРО і вирішили застосовувати програмні РРО, у тому числі з причини закінчення строку експлуатації класичних РРО або незручностей, пов’язаних із застосуванням класичних РРО, наприклад Інтернет-торгівля;
 • до цього не застосовували класичні РРО, але досягли обсягів або розпочали діяльність, при яких застосування реєстраторів є обов’язковим, і обрали для застосування не класичний, а програмний РРО;
 • учасники платіжних систем, які застосовують програмно-технічні комплекси самообслуговування з приймання готівки для подальшого її переказу, які до цього мали вже застосовувати РРО і для яких з 1 серпня будуть посилені вимоги та встановлено, що використання ПТКС, не переведених у фіскальний режим (не обладнаних переведеними у фіскальний режим РРО та/або ПРРО), забороняється.

Другий етап з 1 січня 2021 року, коли буде розширено перелік видів діяльності, для яких використання РРО є обов’язковим та запроваджено механізм кешбек.

Третій етап з 1 квітня 2021 року, коли використання РРО стане  обов'язковим для  фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.

РРО та/або ПРРО не потрібно використовувати спрощенцям 1 групи, а також фізичним особам, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства.

      Яке обладнання може використовуватися при застосуванні

ПРРО?

Програмний РРО можна буде встановити на смартфон, планшет, комп’ютер чи інший будь-який гаджет, який має операційну систему та підключення до Інтернет.

Правила використання ПРРО: 

 • автоматична реєстрація ПРРО через Електронний кабінет або Єдине вікно подання електронної звітності;
 • застосування електронних підписів або печаток для підписання всіх документів, що формуються ПРРО, для чого необхідно подати повідомлення про ідентифікатори ключів касирів чи печатки суб’єкта господарювання;
 • робота ПРРО в режимі онлайн-зв’язку з фіскальним сервером ДПС, при якій чек стає фіскальними із присвоєнням фіскального номера лише після реєстрації чеку на фіскальному сервері ДПС;
 • можливість проведення розрахункових операцій в режимі офлайн на період відсутності зв'язку між ПРРО та фіскальним сервером. Такий режим може тривати не більше 36 годин підряд та не більше 168 годин протягом календарного місяця. У такому режимі ПРРО створює фіскальні чеки із присвоєнням фіскальних номерів із діапазону, сформованого фіскальним сервером;
 • видача чеків у паперовій та/або електронній формі;
 • запровадження механізму компенсації споживачу коштів, сплачених за придбаний товар (послугу), якщо такому споживачу було надано розрахунковий документ, інформація щодо якого відсутня в базах даних ДПС;
 • збільшення розміру штрафних (фінансових) санкцій за незастосування РРО/ПРРО або застосування із порушенням встановлених вимог. При цьому ніяких додаткових штрафів до вже передбачених не встановлюється;
 • обов’язок суб’єктів господарювання проводити розрахункові операції через РРО та програмні РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування та цін товарів (послуг) із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів.

                 Програмне забезпечення використання суб’єктом

                                      господарювання ПРРО

Для тестування ПРРО ДПС розроблено три тестові версії безкоштовних ПРРО - два для операційної системи Android та один для Windows.

Зареєструвати ПРРО (касу)/касира (електронну печатку) можна, використовуючи програмне забезпечення Електронного кабінету, або будь-яке інше програмне забезпечення, наявне у суб’єкта господарювання.

ДПС забезпечує безкоштовне програмне рішення для використання суб'єктами господарювання ПРРО.

       Реєстрація (перереєстрація, скасування реєстрації) ПРРО

                        здійснюється у такому порядку.

Після установки програмного рішення (у тому числі безкоштовного) на відповідний пристрій ПРРО підлягає реєстрації відповідно до Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого Наказом № 317.

До реєстру вносять:

 • дані про ПРРО,
 • відомості про суб'єктів господарювання та їх господарські одиниці, де застосовуються такі ПРРО,
 • дані сертифікатів електронних підписів і / або печаток, які використовуються у цих ПРРО.

Для реєстрації ПРРО складається заява за формою № 1-ПРРО (форма J/F 1316602). Заява в електронній формі подається на фіскальний сервер засобами Електронного кабінету або засобами Єдиного вікна подання електронної звітності.

Фіскальним сервером здійснюється автоматизована обробка заяви, за результатами якої ПРРО реєструється або формується відмова в реєстрації ПРРО.

При реєстрації кожному ПРРО автоматично формується і присвоюється фіскальний номер, який є унікальним числовим порядковим номером реєстраційного запису в Реєстрі ПРРО, не змінюється при перереєстрації ПРРО і зберігається за ПРРО до дати скасування його реєстрації.

Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО.

Також для роботи ПРРО необхідно надати дані сертифікатів електронних підписів і / або печаток. Такі дані вносяться до Реєстру на підставі поданої суб'єктами господарювання в електронній формі Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифікати відкритого ключа (для повідомлень щодо сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО) (форма J/F 1391801).

Подання, розгляд та інформування про обробку таких повідомлень здійснюються аналогічно юстованого Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мінфіну від 06.06.2017 № 557.

Перереєстрація ПРРО здійснюється в разі зміни найменування (прізвища, імені, по батькові) або податкового номера суб'єкта господарювання, найменування або адреси господарської одиниці, де використовується ПРРО. Для перереєстрації подається заява за формою № 1-ПРРО з відміткою "Перереєстрація".

У разі змін даних про ПРРО, що вказуються в заяві, які не вимагають перереєстрації (наприклад, зміни назви ПРРО), подається заява за формою № 1-ПРРО з відміткою "Зміна (крім перереєстрації)".

Заява про перереєстрацію або зміни про ПРРО подається до відкриття зміни або після її закриття.

Реєстрація ПРРО скасовується на підставі заяви за формою № 1-ПРРО з відміткою "Скасування реєстрації" або на підставі Повідомлення про виявлення несправності ПРРО за формою № 2-ПРРО (форма J/F 1316701) з відмітками "несправність" або "крадіжка пристрою чи компрометація ключа".

 

Начальник Світловодської Державної податкової інспекції Головного Управління ДПС у Кіровоградській області Валентина Колєснікова