Інформація
Світловодська

2.1.3. надання методичних рекомендацій щодо ефективного управління послугами ЖКГ та споживанням енергоресурсів;
2.1.4. використання інформаційних технологій для забезпечення безпеки, оперативного реагування на виклики та проблеми мешканців громади;
2.1.5. сприяння прозорості адміністрування та управління громадою;
2.1.6. допомога в розробленні прозорої та конструктивної моделі державно-приватного партнерства, покращення інвестиційного клімату громади та умов для розвитку підприємництва;
2.1.7. консультування з питань інтеграції інформації між міськими управліннями, відділами та службами, використання сучасних систем управління даними та впровадження якісної аналітики подій та процесів життєдіяльності громади;
2.1.8. надання рекомендацій щодо розвитку сучасної соціальної інфраструктури;
2.1.9. консультування з питань створення достатньої кількості баз даних, які можуть використовуватись для забезпечення потреб мешканців громади;
2.1.10. надання рекомендацій щодо залучення мешканців громади до участі в процесах прийняття рішень і впливу на створення міської політики;
2.1.11. навчання відповідальних співробітників використанню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

3. Взаємодія сторін

3.1. В рамках цього Меморандуму Сторони керуються законодавчими та нормативно-правовими актами України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” і здійснюють взаємодію на основі рівноправності, відкритості та доброчесності.
3.2. Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів цього Меморандуму через уповноважених представників, делегованих кожною стороною для розгляду виникаючих питань і проведення спільних дій.
3.3. Підписання цього Меморандуму надалі не тягне жодних фінансових зобов’язань для сторін, які підписують Меморандум.
3.4. Сторони в рамках цього Меморандуму можуть встановлювати фінансові та інші зобов’язання і обумовлювати їх умови шляхом укладання додаткових угод.
3.5. Сторони беруть на себе соціальні зобов’язання щодо позиціонування одна одної в засобах масової інформації та на будь-яких публічних заходах як стратегічних партнерів у галузі автоматизації технологічних процесів, застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій для просування і зміцнення бренду сторін з використанням символіки один одного.
3.6. Сторона 1 зобов’язується повноцінно використовувати інформацію, знання, створені інструменти та веб-сервіси під час реалізації проекту не менш 12 місяців.

4. Очікувані результати

4.1. Розвиток “smart” громади для залучення інвестицій з боку вендорів і місцевого бізнесу, та як майданчику для розроблення і впровадження нових розумних рішень, обміну ідеями та інформацією.
4.2. Створення нових розумних рішень на основі відкритих даних зусиллями Агенції та громади.
4.3. Створення нових каналів комунікації з мешканцями громади, з бізнесом, з органами влади в цілому та між співробітниками.

►►►