Інформація
Світловодська

Вакансії

Вакантна посада управління економіки, ресурсів та розвитку міста: 
головний спеціаліст відділу промисловості, транспорту та інвестицій

Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища економічна освіта або вища освіта споріднених спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра; володіння державною мовою та персональним комп’ютером, стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування – не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах - не менше 3 років.

При проведенні конкурсу здійснюється іспит кандидатів на заміщення вакантних посад на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень управління.

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

  • заяву про участь в конкурсі ;
  • заповнену особову картку /форма П-2ДС/ з відповідними додатками;
  • 2 фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копії засвідчених документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;
  • копію документа, який посвідчує особу;
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці надається додатково в каб. 25 адмінбудівлі (м. Світловодськ, вул. Героїв України,14.)

Начальник управління економіки, ресурсів та розвитку міста М.Дмитренко